Internationalဗီယက္နမ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကားစီးေရ ၅ သိန္း ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်တာ ေအာင္ျမင္မွာလား

ဗီယက္နမ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကားစီးေရ ၅ သိန္း ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်တာ ေအာင္ျမင္မွာလား google

ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံက ျပည္တြင္းမွာ ကား စီးေရ ၅ သိန္း ထုတ္လုပ္တဲ့ အေျခအေနကုိ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္မွာ ေရာက္ရွိမယ္။ ဥေရာပမွ BMW ရဲ႕ နည္းပညာကုိ အဓိကအားျဖင့္ အသုံးျပဳၿပီး ထုတ္လုပ္မယ္။

 

ေဈးကြက္မွာ ႀကီးစုိးထားတဲ့ ဂ်ပန္ကားေတြကုိ ယွဥ္ၿပိဳင္မယ္။ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံမွ မဟာလုပ္ငန္းစုႀကီး ျဖစ္တဲ့ Vingroup က ျမင့္မားတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ျဖင့္ ၎ရဲ႕ ကားလုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့ ရဲ႕ Vinfast က တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကားစီးေရ ငါးသိန္း ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သြားမယ္။ အဲဒီအတြက္ ကားစက္႐ုံကုိ္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလမွာ ဖြင့္လွစ္လုိက္တယ္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြ ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ျပည္တြင္းထြက္ ပစၥည္း သုံးစြဲမႈဟာ ယခုအခါ ၁၀% ၀န္းက်င္သာ ရွိၿပီး လာမယ့္ႏွစ္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္မွာ ျပည္တြင္းထြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အစိတ္အပုိင္းေတြ ၃၅% မွ ၄၀% အထိ သုံးစြဲဖုိ႔ လုိလားေၾကာင္းလည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့တယ္။

ဗီယက္နမ္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္က ႀကီးမားလြန္းတယ္လုိ႔ ေ၀ဖန္သုံးသပ္ၾကတယ္။

 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ကစားကြက္မ်ား

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွာ အာဆီယံ လြတ္လပ္ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္အရ တင္သြင္းလာတဲ့ ကားေတြအေပၚ အေကာက္ခြန္ ၃၅% ေကာက္ခံတာကုိ ႐ုပ္သိမ္းလုိက္တယ္။ တံခါးဖြင့္ေပးလုိက္တာပဲလုိ႔ ယူဆေနၾကတုန္းမွာ ဗီယက္နမ္အစုိးရက ကားတင္သြင္းတဲ့အေပၚ Decree 116 ကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာၿပီး ျပ႒ာန္းလုိက္တယ္။ အဲဒီ Decree 116 အရ ကားတင္သြင္းတဲ့အခါ လုိအပ္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြ တုိးသြားတယ္။ လုပ္ရကုိင္ရ ခက္ခဲသြားေစတဲ့အျပင္ အခ်ိန္လည္း ပုိယူဖုိ႔ လုိအပ္တယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ တင္သြင္းမယ့္ ကားတုိင္းကုိ ထုတ္လုပ္တဲ့ ႏုိင္ငံမွာ အရည္အေသြး စစ္ေဆးတဲ့ လက္မွတ္ ကုိ လုိအပ္ခ်က္အျဖစ္ ျပ႒ာန္းထားတယ္။ အဲဒီအတြက္ ကားတုိင္းကုိ စစ္ေဆးမႈ ခံယူၿပီး လက္မွတ္ရယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ကုန္က်စရိတ္ ရွိတဲ့အျပင္ အခ်ိန္လည္း ပုိယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဗီယက္နမ္မွာ ကားတင္သြင္း ေရာင္းခ်တဲ့က႑မွာ ေငြ၀င္လမ္း ေကာင္းေနရာမွ ပြဲပ်က္ကုန္တယ္။ ကားတင္သြင္းမႈဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ပထမႏွစ္၀က္ရဲ႕ ၈၀% သာ ရွိေတာ့တဲ့အထိ ေလ်ာ့က်သြားတယ္။

တစ္နည္းေျပာရရင္ အေကာက္ခြန္ႏႈန္းထားကုိ ဖယ္ရွားေပးလုိက္ၿပီး အေကာက္ခြန္ မဟုတ္ေသာ အတားအဆီးေတြ ခ်မွတ္ျပ႒ာန္းၿပီး ျပည္တြင္းကားလုပ္ငန္းကုိ အကာအကြယ္ ေပးထားလုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

အာဆီယံႏုိင္ငံမွ တင္သြင္းတဲ့ ကားေတြအေပၚ ေကာက္ခံတဲံ အခြန္ႏႈန္းထားကုိ ရုပ္သိမ္းေပးခဲ့ေပမဲ့ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ တင္သြင္းတဲ့ ကားေတြရဲ႕ ေရာင္းေဈး ေတြ ထင္ထားသေလာက္ က်ဆင္းမသြားျခင္း မရွိခဲ့ဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ဗီယက္နမ္ကုိ တင္သြင္းမယ့္ ကားတုိင္းအတြက္ အရည္အေသြး စစ္ေဆးမႈ လက္မွတ္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ေတြ တုိးသြားလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ကားေရာင္းခ်သူေတြက ေရာင္းေဈးမွာ ကုန္က်စရိတ္ကုိ ထည့္ေပါင္းထားၾကရတယ္။

 

 

ဗီယက္နမ္ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီေတြ ကားထုတ္လုပ္ဖုိ႔အတြက္ အစုိးရမွ အခုလုိ ခက္ခဲေအာင္ တမင္လုပ္လုိက္တာလုိ႔ ေ၀ဖန္မႈေတြ ထြက္ေပၚေနခဲ့တယ္။ ျပည္ပလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ တင္သြင္းေရာင္းခ်ဖုိ႔ ခက္ခဲေနေစတဲ့အျပင္ျပည္တြင္းမွာ စက္ရုံထူေထာင္ၿပီး လုပ္ကုိင္ဖုိ႔ က်ျပန္ေတာ့လည္း ျပ႒ာန္းထားတဲ့ လုိအပ္ခ်က္ေတြ ျဖည့္ဆည္းဖုိ႔ ကုန္က်စရိတ္ေတြ ရွိေနတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ ကားထုတ္လုပ္မယ္ဆုိရင္ လုိအပ္ခ်က္ တစ္ခုက ကားကုိ စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ဖုိ႔ မီတာ ၈၀၀ အလ်ား ရွိတဲ့ ကားစမ္းလမ္းတစ္ခု ရွိရမယ္။ အဲဒီလုိ လုိအပ္ခ်က္ေတြ ျဖည့္ဆည္းဖုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖုိ႔ ျပည္ပ ကားလုပ္ငန္းေတြ ၀န္ေလးၾကတယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ ကားအသစ္ ေရာင္းခ်ရတဲ့ စီးေရက သုံးသိန္း ၀န္းက်င္သာ ရွိခဲ့တာမုိ႔ အရင္းေၾကကာလ ၾကာျမင့္လိမ့္မယ္။ အဲဒါေၾကာင့္လည္း GM (General Motor) က ျပည္တြင္း ထုတ္လုပ္မႈကုိ စြန္႔လႊတ္လုိက္တယ္။ သူ႔စက္ရုံကုိ Vingroup ရဲ႕ ကားလုပ္ငန္း Vinfast ထံ ေရာင္းခ်လုိက္တယ္။

 

 

ဒါေပမဲ့ လူဦးေရ သန္း ၁၀၀ နီးပါး ရွိေနၿပီး လူလတ္တန္းစား အထက္လႊာ ဦးေရ ႀကီးထြားေနတာမုိ႔ ကား၀ယ္စီးမယ့္ မိသားစုေတြ အမ်ားအျပား ရွိေနလုိ႔ ကားေဈးကြက္က အလားအလာ ေကာင္းေနတယ္။ လ်စ္လ်ဴ ျပဳဖုိ႔ ခက္တယ္။ ဗီယက္နမ္ရဲ႕ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ ဂ်ီဒီပီက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၆၀၀ ရွိခဲ့ၿပီး ဟႏိြဳင္နဲ႔ ဟုိခ်ီမင္း ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀၀၀ ေက်ာ္အထိ ေရာက္ရွိေနတာမုိ႔ ေမာ္ေတာ္ယဥ္လုိမ်ဳိး တာရွည္ခံပစၥည္း ၀ယ္လုိအား စတင္ျမင့္ေနပါတယ္။

 

 

ျပည္တြင္း ေဈးကြက္ ကားေရာင္းခ်မႈမွာ ဦးေဆာင္ေနတဲ့ Toyota Motor က အစိုးရရဲ႕ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြနဲ႔အညီ ေရွ႕ဆက္ခဲ့တယ္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းခ်ီ အကုန္ခံၿပီး ကားစမ္းကြင္းကုိ တည္ေဆာက္ခဲ့တယ္။ ဗီယက္နမ္ ျပည္တြင္း ကားေဈးကြက္မွာ တုိယုိတာက ၂၄% ေ၀စုျဖင့္ ေ၀စုအမ်ားဆုံး ရေနတဲ့ ကုမၸဏီ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

ယွဥ္ၿပိဳင္ အႏုိင္ယူႏုိင္မွာလား

 

ဗီယက္နမ္မွာ ကားထုတ္လုပ္တဲ့ Vingroup အေနျဖင့္ သဘာရင့္ ဂ်ပန္ကားကုမၸဏီေတြကုိ ေဈးကြက္ထဲမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာျဖစ္ၿပီး Vingroup ဟာ ဟုိတယ္ေတြ၊ စတုိးဆုိင္ေတြ၊ ေဆးရုံေတြ ပုိင္ဆုိင္လုပ္ကုိင္ခဲ့ရာမွ ကားထုတ္လုပ္တဲ့ နယ္ပယ္ထဲကုိ ၀င္လာတဲ့ လူသစ္တန္း ျဖစ္ေနတယ္။ Vingroup ဟာ အဓိကအားျဖင့္ က႑သစ္ႏွစ္ရပ္ကုိ ေျခခ်ခဲ့တယ္။ က႑တစ္ရပ္က အီလက္ထရြန္းနစ္ နယ္ပယ္မွာ ျဖစ္ၿပီး စမတ္ဖုန္းေတြကုိ Vsmart ဆုိတဲ့ brand ျဖင့္ ထုတ္လုပ္တာကုိ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာလမွာ စတင္ခဲ့တယ္။ ၂၀၂၀ ႏွစ္ဆန္းပုိင္းမွာ ဖုန္းလုံးေရ ၁၂၅ သန္းအထိ ထုတ္လုပ္မယ္လုိ႔ ေၾကညာခဲ့တာေၾကာင့္ စမတ္ဖုန္းေလာကထဲမွာ တုန္ခါသြားတယ္။

 

 

ကားေတြ ထုတ္လုပ္ဖုိ႔ စတင္လုပ္ကုိင္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ ကား စတင္ထုတ္လုပ္တဲ့ အဆင့္ကုိ ေရာက္ရွိခဲ့တယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာ စီးေရ တစ္ေသာင္းေက်ာ္အတြက္ အ၀ယ္အမွာစာ လက္ခံရရွိထားၿပီးၿပီလုိ႔ ဆုိတယ္။ ယခုႏွစ္ကုန္ပုိင္းမွာ လွ်ပ္စစ္ကားေတြ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သြားမယ္လုိ႔လည္း ဆုိတယ္။

 

 

အခုလုိ ေျချမန္လက္ျမန္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ခဲ့တာဟာ ဥေရာပမွ နည္းပညာပုိင္း အေထာက္အကူေတြ ရရွိခဲ့လုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ာစီအတြက္ နည္းပညာကုိ BMW ထံမွ ရယူခဲ့တယ္။ လက္တြဲလုပ္ကုိင္ေနတဲ့ ကုမၸဏီေတြထဲမွာ အမ်ားစုဟာ Bosch လုိ ဂ်ာမန္လုပ္ငန္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

အခုလုိ နည္းပညာေတြ၊ အစိတ္အပုိင္းေတြ ယူသုံးတာအတြက္ လုိင္စင္ေၾကးနဲ႔ ပစၥည္းဖုိးေတြ ေပးေဆာင္ရပါတယ္။ ဥေရာပမွ ရယူထားတာေတြခ်ည္း ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ကားတစ္စီးလုံးမွာ ၾကည့္လုိက္ရင္ ဗီယက္နမ္ျဖစ္ဆုိလုိ႔ နာမည္ပဲ ရွိ္တယ္လုိ႔ ေ၀ဖန္ခံရပါတယ္။

 

 

နည္းပညာပုိင္းမွာ အားနည္းေနလုိ႔ ျပည္တြင္း ထုတ္လုပ္တဲ့ အစိတ္အပုိင္းေတြကုိ ၁၀% ၀န္းက်င္သာ သုံးစြဲၿပီး ကားေတြ ထုတ္လုပ္ေနတာျဖစ္ေပမဲ့ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံအျဖစ္ အစုိးရက ရပ္တည္ေပးထားတယ္။ တင္သြင္းတဲ့ ကားေတြကုိ အတားအဆီးဖန္တီးေပးတာ၊ ျပည္ပကားလုပ္ငန္းေတြ ျပည္တြင္းမွာ ထုတ္လုပ္မႈ လာေရာက္လုပ္ကုိင္ဖုိ႔ အရင္းအႏွီးႀကီးမားေနေစတာေတြ ရွိေနေစတယ္။

 

 

Vingroup ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က ကားေတြ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ဖုိ႔အျပင္ ဗီယက္နမ္ ကားေဈးကြက္ုိ ေျပာင္းလဲၿပီး ပုံျပန္သြင္းဖုိ႔ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိထားတယ္။ လက္ရွိအေနအထားမွာ နာမည္ရၿပီးသား ျပည္ပကားကုမၸဏီေတြကုိ မယွဥ္သာဘူး။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီကားေတြဟာ ဓာတ္ဆီျဖင့္ ေမာင္းႏွင္တဲ့ကားေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ကားေတြ မဟုတ္ဘူး။ ကားေဈးကြက္က လွ်ပ္စစ္ကားဆီကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းေနတာမွာ အခြင့္အလမ္းေတြကုိ ရယူႏုိင္ရင္ နာမည္ရၿပီးသား ကားေတြကုိ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

လွ်ပ္စစ္ကား ထုတ္လုပ္မႈကုိ ဦးတည္ထားတဲ့ Vingroup ဟာ ေတာင္ကုိရီးယားမွ SK Group ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ဘီလ်ံ ၀န္းက်င္ကုိ ရရွိခဲ့တယ္။ Vingroup မွ ထုတ္လုပ္မယ့္ လွ်ပ္စစ္ကားေတြမွာ လုိအပ္မယ့္ ဘက္ထရီေတြကုိ SK Group က ထုတ္လုပ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

ယခင္က က်႐ႈံးခဲ့ဖူးတယ္

 

ဗီယက္နမ္မွာ ကားထုတ္လုပ္တဲ့ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းေတြမွာ Vingroup ဟာ ပထမဆုံး မဟုတ္ပါဘူး။ Xuan Kien Automobile က ျပည္တြင္း ကားထုတ္လုပ္မႈကုိ လုပ္ကုိင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ မွာ လက္ေလွ်ာ့လုိက္တယ္။ ကား တစ္စီးမွ ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ မထုတ္ႏုိင္ခဲ့ဘူး။ အဲဒီမွာ ရခဲ့တဲ့ သင္ခန္းစာအခါးက ဘာလဲဆုိေတာ့ ကားထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ပစၥည္းေပးသြင္းႏုိင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ျပည္တြင္းမွာ ရွားပါးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အစုိးရနဲ႔ တုိင္တုိင္ပင္ပင္လုပ္ၿပီး ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ရယူခဲ့ျခင္း မရွိတာဟာလည္း က်ဆုံးဖုိ႔ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

 

 

အခု အလုံးအရင္းျဖင့္ ထုတ္လုပ္မယ့္ Vingroup က မဟာလုပ္ငန္းစုႀကီးျဖစ္လုိ႔ အင္အားေတာင့္တင္းတယ္။ အစုိးရရဲ႕ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးျခင္းကုိလည္း အျပည့္အ၀ ရယူထားတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာ ေမာ္ဒယ္ ၃ မ်ဳိး ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ၿပီး ၂၀၂၅ ခုႏွစ္မွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကားစီးေရ ငါးသိန္း ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်တဲ့ အေျခအေန ေရာက္ေအာင္ လုပ္ဖုိ႔ အစီအစဥ္ ခ်မွတ္ထားပါတယ္။ ပကတိ လက္ေတြ႕ လက္ရွိအေျခအေနအရ ၾကည့္လွ်င္ လက္ေတြ႕မက်တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္ေနေပမဲ့ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ အစုိးရကုိ ေလွ်ာ့တြက္ဖုိ႔ မသင့္ဘူးလုိ႔ သုံးသပ္ၾကသူေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။

 

 

Automobile Equipment Directory 

Read times
Rate this item
(1 Vote)