Historyရာဇ၀င္တြင္တဲ့ Toyota Land Cruiser

ရာဇ၀င္တြင္တဲ့ Toyota Land Cruiser google

ဒုတိယကမၻာစစ္ ၿပီးဆုံးသြားၿပီးေသာအခါ တုိယုိတာသည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ မဟာဗ်ဴဟာက်က် ထုတ္လုပ္ၿပီး မဟာဗ်ဴဟာက်က် ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ ကမၻာ့အႀကီးမားဆုံး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္မွာ အမ်ားသိၿပီးသား ျဖစ္သည္။

 

တုိုိယုိတာမွာ ေမြးထုတ္လုပ္ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားတြင္ off-road လမ္းၾကမ္းေမာင္းရန္ ရည္ရြယ္ေသာ အၾကမ္းခံ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အမ်ဳိးအစား ျဖစ္ေသာ Land Cruiser သည္ off-road အမ်ဳိးအစား၌ သရဖူေဆာင္းၿပီး ဘုရင္အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ကမၻာ့ေနရာ အနွံ႔အျပား ေတာေရာၿမိဳ႕ပါမက်န္ Toyota အမွတ္တံဆိပ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကုိ ျမင္ရေတြ႕ရသည့္ အျဖစ္သုိ႔ ပထမဆုံးေရာက္ရွိေစခဲ့ေသာ ကားလည္း ျဖစ္သည္။ တုိယုိတာကားမ်ား၏ ဂုဏ္ရည္ သုံးမ်ဳိး ျဖစ္ေသာ အရည္အေသြး quality ၊ တာရွည္ခံျခင္း durability ႏွင့္ ယုံၾကည္စိတ္ခ် အားကုိးထုိက္ျခင္း reliability တုိ႔ကုိ လူအမ်ားတုိ႔ လက္ခံၿပီး ယုံၾကည္မႈ ရရွိေစခဲ့ေသာ ကားလည္း ျဖစ္သည္။ ထုိ ဂုဏ္ရည္ သုံးမ်ဳိးအျပင္ အင္ဂ်င္ အရြယ္အစားခ်င္း တူပါက တုိယုိတာက ဆီစား ပုိသက္သာသည္ဟူေသာ နာမည္ေကာင္းကိုလည္း ရရွိေစခဲ့ေပေသးသည္။

 

ေတာင့္တင္းခုိင္မာေသာ Land Cruiser ကုိ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ သမုိင္းေၾကာင္းသည္ ယခုအခါ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ခဲ့ေပၿပီ။ ကမၻာတစ္လႊားတြင္ Land Cruiser စီးေရ ၁၀ သန္းေက်ာ္ကုိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီးၿပီ ျဖစ္သည္။

Land Cruiser ၏ ကုိယ္ေရးရာဇ၀င္ မူလသည္ Toyota Jeep BJ ျဖင့္ စတင္ခဲ့သည္။

 

Toyota01.jpg

 

 

 

Toyota Jeep BJ

 

တုိယုိတာက လမ္းၾကမ္းေမာင္းရန္ အၾကမ္းပတမ္းသုံးဖုိ႔ Toyota Jeep BJ ကုိ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္မွ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္အထိ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။

 

ထုတ္လုပ္ဖုိ႔ အေၾကာင္းေပၚေပါက္ခဲ့သည္မွာ ကုိရီးယား ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း စစ္သုံးဂ်စ္ကား လုိအပ္သျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းရန္ ဒီဇုိင္းထုတ္ၿပီး ကားမ်ား ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ Toyota Jeep BJ မွ B သည္ တုိယုိတာ၏ B-Series အင္ဂ်င္ကုိ ဆုိလုိသည္။ J သည္ Jeep ကုိ ဆုိလုိသည္။ ထုိအမည္တြင္ ျပႆနာ ရွိေနသည္။ နာမည္ေက်ာ္ ၀ီလီဂ်စ္ကားမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ Willys ကားလုပ္ငန္းက Jeep အမည္ကုိ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ မွတ္ပုံတင္လုိက္ရာ ထုိေနာက္ပုိင္းတြင္ Jeep အမည္ကုိ တုိယုိတာ သုံးစြဲပါက တရားတေဘာင္ ရင္ဆုိင္ရဖြယ္ ရွိသြားသည္။ တုိယုိတာက အျခားအမည္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ကင္ပြန္းတပ္လုိက္သည္။ ထုိအမည္မွာ “Land Cruiser” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ အမည္ေျပာင္းေသာ္လည္း ေမာ္ဒယ္အမွတ္စဥ္ထုိးရာ၌ Jeep ကုိ ရည္ညႊန္းေသာ အတုိေကာက္ျဖစ္သည့္ J ကုိ ဆက္လက္ သုံးစြဲသည္။ 20 Series Land Cruiser ကုိ J20 Land Cruiser ကုိ စစ္၊ ရဲ ႏွင့္ မီးသတ္တုိ႔တြင္ ပုံမွန္အားျဖင့္ အသုံးျပဳလာၾကသည္။ တုိယုိတာက ဒီဇုိင္းကုိ ျပဳျပင္မြမ္းမံၿပီး အရပ္ဖက္၌ စီးဖုိ႔ အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၀ အထိ 20 Series Land Cruiser တုိ႔ကုိ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သည္။ ကုိယ္ထည္ ပုိတင့္တယ္သည္။ ယာဥ္အတြင္း ေနရာပုိက်ယ္သည္။ ယာဥ္ေအာက္ပုိင္းကုိ အိမ္စီးကားမ်ားကဲ့သုိ႔ ေဆာင့္ဒဏ္ သက္သာေအာင္ လုပ္ေပးထားသည္။ ေရွ႕ဘီးႏွင့္ ေနာက္ဘီးတုိ႔အတြက္ ၀င္ရုိးႏွစ္ခုၾကား အကြာအေ၀း ျဖစ္ေသာ wheelbase ကုိ ပုိတုိေအာင္ လုပ္ေပးထားျခင္းျဖင့္ အခ်ဳိးအေကြ႕မ်ား ေကာင္းေအာင္လည္း လုပ္ေပးထားသည္။

 

Toyota02.jpg

 

 

တုိယုိတာသည္ Land Cruiser ကုိ က်ည္လုံကားမ်ားအျဖစ္လည္း F-Series ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ထုိေမာ္ဒယ္ကုိ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္အထိ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိဘဲ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။

 

မွတ္တမ္းတင္ရသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ 20 Series Land Cruiser တုိ႔ကုိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ ျပည္ပပုိ႔ကုန္အျဖစ္ အရင္ဆုံး တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ Toyopet Crown ဆီဒင္ကားမ်ားႏွင့္အတူ တင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 

 

The Legendary 40 Series

 

ဤေမာ္ဒယ္ကုိ ၁၉၆၀ ခုနစ္မွ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္အထိ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ အကယ္စင္စစ္ တုိယုိတာသည္ လက္ရွိ ထုတ္လုပ္ေနသည့္ 20 Series Land Cruiser တုိ႔ကုိ Legendary 40 Series Land Cruiser ျဖင့္ အစားထုိး ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ Legendary 40 Series ကုိ FJ40 Land Cruiser ဟူေသာအမည္ျဖင့္လည္း သိၾကသည္။ Jeep CJ ႏွင့္ မူရင္းမူလ Land Rover တုိ႔နည္းတူ လမ္းမရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ရန္ ဒီဇုိင္းထုတ္ထားသည္။ တံခါး ႏွစ္ေပါက္ကား ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဘက္တြင္ ဂ်စ္ကားထုိင္ခုံ ပုံစံကုိ အသုံးျပဳထားသည္။ ေတာလမ္းႏွင့္ လမ္းၾကမ္း ေမာင္းဖုိ႔ ဒီဇုိင္းထုတ္ထားျခင္း ျဖစ္ေပရာ စီးသူတုိ႔အဖုိ႔ ဇိမ္က်က် မျဖစ္ေပ။

 

Toyota03.jpg

 

၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္လြန္တြင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိး လုပ္ကုိင္ေပးခဲ့သည္။ FJ40 Land Cruiser ကုိ ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္ျဖင့္သာ ထုတ္လုပ္ေနခဲ့ရာမွ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ျဖင့္လည္း စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ manual ဂီယာ ေလးခ်က္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းကုိလည္း ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ အင္ဂ်င္အရြယ္အစား ပုိႀကီးေပးထားေသာ ေမာ္ဒယ္တစ္မ်ဳိးကုိ ထုတ္လုပ္ခဲ့ရာ 4.2-liter အင္ဂ်င္ တပ္ဆင္ေပးထားသည္။ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ disc brake ကုိ စတင္အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ power steering ျဖင့္ ထုတ္လုပ္သည္။ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ ေလေအးစက္ပါေသာ FJ40 Land Cruiser မ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ လက္ထုိးဂီယာ ၅ ခ်က္ ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။

 

FJ40 Land Cruiser သည္ off-roader ကားမ်ားအၾကားတြင္ အဆင့္ရွိေသာ ကားအျဖစ္ ေနရာရသည္။ လုိက္ပါစီးနင္းသူတုိ႔ သက္ေသာင့္သက္သာ ရွိေရးကို ဒီဇုိင္းတြင္ ထည့္စဥ္းစားထားျခင္း မရွိေသးေခ်။ အင္ဂ်င္သည္ ၾကာၾကာခံသည္ဟုေသာ နာမည္ေကာင္းကုိ ရရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ အင္ဂ်င္ႀကီးႀကီး ႀကိဳက္ၾကသူတုိ႔က General Motors V8 ဆလင္ဒါ ရွစ္လုံးထုိး အင္ဂ်င္ကုိ အလုံးလုိက္ လဲလွယ္တပ္ဆင္ၿပီး စီးၾကသည္။

 

 

50 Series

 

၁၉၆၇ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္အထိ 50 Series Land Cruiser မ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ခဲ့ရာ တံခါးေလးေပါက္ပါသည္။ FJ55 ဟုလည္း သိၾကသည့္ ေမာ္ဒယ္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္မွ ကား၀ါသနာအုိးတုိ႔က 50 Series Land Cruiser ေရွ႕ပုိင္းမ်က္ႏွာက်ႏွင့္ ကုိယ္လုံးကုိ္ယ္ထည္သည္ ၀က္ႏွင့္ တူသည္ဟု ခုိင္းႏႈိင္းၿပီး သံ၀က္ Iron Pig ဟု အမည္ေျပာင္ ေပးထားၾကသည္။

 

Toyota04.jpg

 

 

ဤေမာ္ဒယ္၏ အားနည္းခ်က္မွာ ကုိယ္ထည္သံသားသည္ သံေခ်းတက္ ျမန္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အိမ္သုံးကားအျဖစ္ မိသားစု စီးရန္ အဆင္ေျပသည္။

 

 

60 Series

 

၁၉၈၀ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္အထိ 60 Series Land Cruiser မ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ လမ္းၾကမ္း သုံးရန္ထက္ အိမ္စီးကား မိသားစု စီးရန္ စတုိင္လ္ထုတ္ထားသည္။ အတြင္းပုိင္းကုိ ေျပျပစ္ၿပီး ထုိင္စီးသူ သက္ေသာင့္သက္သာ ရွိရန္ ဒီဇုိင္း ထုတ္ထားသည္။ တံခါး ၄ ေပါက္ ပါသည္။ off-road ေမာင္းႏွင္ႏုိင္သည့္ အရည္အေသြး အျပည့္ပါ၀င္ၿပီး ေလေအးစက္၊ ပါ၀ါ၀င္းဒုိးတုိ႔ ပါသည္။

 

Toyota05.jpg

 

အမ်ဳိးအစား ႏွစ္မ်ဳိး ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ F အမွတ္စဥ္ ထုိးသည့္ အင္ဂ်င္ကုိ သုံးထားေသာ FJ60 ကုိ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္အထိ လည္းေကာင္း၊ FJ62 ကုိ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္အထိ လည္းေကာင္း ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး FJ62 တြင္ four-speed manual ဂီယာစနစ္အစား four-speed ေအာ္တုိဂီယာကုိ သုံးစြဲထားသည္။ ေရွ႕မီးႀကီး မီးခြက္တုိ႔ကုိ ေလးေထာင္ႏွစ္ခုတြဲအစား အ၀ုိင္းကုိ သုံးစြဲထားသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ မ်က္ႏွာေပါက္ မူသစ္အျဖစ္ မြမ္းမံထားျခင္း ျဖစ္သည္။ FJ60 ကုိ ဂီယာ ၅ ခ်က္ျဖင့္လည္း ထုတ္လုပ္ေပးခဲ့သည္။

 

60 Series Land Cruisers သည္ တာရွည္ခံသည့္ကားမ်ား ျဖစ္သည္။ ဂ႐ုတစုိက္ရွိေသာ 60 Series Land Cruisers မ်ားသည္ မုိင္ေသာင္းခ်ီေအာင္ ေမာင္းထားေသာ္လည္း ေကာင္းေနဆဲ ျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ သက္တမ္း ၃၅ ႏွစ္ရွိၿပီး မုိင္ေပါင္း သုံးသိန္းနီးပါး ေမာင္းထားၿပီးသည့္ 60 Series Land Cruisers တစ္စီးကုိ ေရွးကားေဟာင္း ခ်စ္သည့္ ၀ါသနာအုိးတုိ႔အၾကား ေဈးေခၚၿပီး အြန္လုိင္း ေလလံတင္ခဲ့ရာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ေသာင္းနီးပါးျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ တည့္သြားသည္ကုိ သတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

https://gearpatrol.com/2019/09/23/vintage-toyota-land-cruiser-fj60-auction/

 

80 Series

 

80 Series Land Cruiser မ်ားကုိ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္အထိ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ FJ62 ကုိ အစားထုိး ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အိမ္စီးကား မိသားစု အတူစီးရန္ ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္သည္။ 80 Series သည္ 80 Series ထက္ အရြယ္အစား ပုိႀကီးမားသည္။ အလ်ား ၅ လက္မ ပုိရွည္ထားသည္။ အက်ယ္ကုိလည္း ၅ လက္မ ပုိက်ယ္ထားသည္။ ယာဥ္အေလးခ်ိန္သည္ ေပါင္ ၆၀၀ ပုိေလးလံသည္။ ကုိယ္ထည္ စတုိင္လ္မွာ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေရပန္းစားသည့္ အခ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ခ်ဳိးေပးထားသည္။

 

Toyota06.jpg

 

J80 ကုိ အိမ္သုံးအျဖစ္ ထုတ္လုပ္ေသာ္လည္း off-road စြမ္းရည္ ျမင့္မားသည္။ ေလးဘီးယက္ျဖင့္ အခ်ိန္ျပည့္ ေတာက္ေလွ်ာက္ ေမာင္း၍ ရသည္။ ေရွာ့ဘားတြင္ ကြိဳင္စပရိန္ ထည့္ေပးထားသည္။ တုိယုိတာသည္ မကၠဆီကုိႏုိင္ငံတြင္ လူအမ်ားေဆာင္းၾကသည့္ ေကာက္ရုိးဦးထုပ္ sombrero ေကာက္ေၾကာင္းပုံႏွင့္ ဆင္ဆင္တူေသာ လုိဂုိကုိ ဆက္လက္မသုံးစြဲရန္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ေရွ႕ရွဲလ္တြင္ TOYOTA ဟု စာလုံးႀကီးထူထူ block cap ျဖင့္ အမည္အျပည့္အစုံကုိ ေဖာ္ျပေစျခင္းကုိ ျပန္လည္သုံးစြဲခဲ့သည္။

 

J100 Series

 

Toyota07.jpg

 

၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အထိ J100 Series ကုိ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ေရွ႕ဘီးမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဘီးမ်ားအၾကား ၀င္ရုိးတံျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေမာင္းႏွင္ေစသည့္ဒီဇုိင္းကုိ စြန္႔လႊန္လုိက္သည္။ တစ္နည္း ဆုိရေသာ္ ေရွ႕ဘီးမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဘီးမ်ား တသီးတျခားစီ ျဖစ္သြားသည္။ ေရွ႕ဘီးကုိ အိမ္စီးကားမ်ားအတုိင္း ေရွ႕ယက္သက္သက္ ဒီဇုိင္းကုိ သုံးစြဲထားသျဖင့္ off-road စြမ္းရည္ အနည္းငယ္ ေလ်ာ့သည္။ ယခင္ အိပ္စ္ဇဲ ပုံစံေဟာင္းျဖင့္ J105 ေမာ္ဒယ္ကုိ ထုတ္လုပ္ေသာ္လည္း အေရအတြက္ မမ်ားေခ်။ J100 Series ကုိ V8 အင္ဂ်င္ျဖင့္လည္း ထုတ္လုပ္သည္။ Land Cruiser သမုိင္းေၾကာင္းတြင္ V8 အင္ဂ်င္ကုိ ပထမဆုံး အသုံးျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွ ယခုအထိ Land Cruiser Prado ကုိ သီးျခား လုိင္းတစ္လုိင္းအျဖစ္ ထုတ္လုပ္လ်က္ ရွိသည္။

 

 

J200 Series

 

 

၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ယခုအထိ ထုတ္လုပ္ဆဲ ျဖစ္သည္။ off-road ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဟု ဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း ဇိမ္ခံကား luxury အမ်ဳိးအစားအျဖစ္ ဦးတည္ထုတ္လုပ္ထားသည္။ အိမ္စီးကား မိသားစုစီးရန္ ထုတ္လုပ္သည့္ ကားေဈးကြက္ကုိ ဦးတည္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ Lexus LX 570 ဟုလည္း ေခၚေ၀ၚၾကသည္။ 2020 Land Cruiser သည္ ယာဥ္အေလးခ်ိန္ 5,815 ေပါင္ ရွိသျဖင့္ အေလးလံဆုံး အိမ္စီးကားဟု ဆုိႏုိင္သည္။ ေရာင္းေဈးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ကုိးေသာင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ေဈးႀကီးေနသည္။

 

အိမ္စီးကား မိသားစုစီးရန္ ဇိမ္ခံကားအျဖစ္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ္လည္း off-road နည္းပညာပုိင္းတြင္ ကုန္း႐ုန္းယက္ေမာင္းရေသာအခါ ထိန္းေက်ာင္းမႈ crawl control ၊ ေတာင္ကုန္းဆင္း ထိန္းေက်ာင္းမႈ hill descent control အစရွိသည္တုိ႔ ထည့္ေပးထားသည္။

 

Toyota08.jpg

 

တုိယုိတာသည္ Land Cruiser ကုိ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္မွာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ 2020 Land Cruiser သည္ ေနာက္ဘိတ္ဆုံး ထုတ္လုပ္သည့္ Land Cruiser ေမာ္ဒယ္ျဖစ္လိမ့္မယ္။ ေနာက္ထပ္ ့္ Land Cruiser ေမာ္ဒယ္ ထုတ္လုပ္ေတာ့မည္မဟုတ္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနေပသည္။

 

 

Myanmar Automobile Equipment Directory

Read times
Rate this item
(1 Vote)