USA2017 Genesis G80 5.0 Ultimate RWD Sedan

2017 Genesis G80 5.0 Ultimate RWD Sedan google

ယင္းကားအမ်ိဳးအစားမွာ ေနာက္ဘီးယက္စနစ္ကိုသာမက Genesis ၏ HTRAC ေလးဘီးယက္စနစ္ကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ရရွိႏိုင္သည့္ G80 ကားသစ္တြင္ အင္ဂ်င္ႏွစ္မ်ိဳးကိုရရွိႏိုင္ၿပီး ပုံမွန္အေနျဖင့္ ျမင္းေကာင္ေရ ၃၁၁ ေကာင္အား 3.8 liter V6 အင္ဂ်င္ကို တပ္ဆင္ေပးထားပါသည္။

ထုိ႕ျပင္ျမင္းေကာင္ေရ ၄၂၀ အား 5.0 liter “Tau” V8 အင္ဂ်င္ကိုလည္းေရြးခ်ယ္ရရွိႏိုင္ပါသည္။

အင္ဂ်င္ႏွစ္ခုလုံးကုိ Auto ဂီယာရွစ္ခ်က္ႏွင့္တဲြဖက္တပ္ဆင္ေပးထားၿပီး ကား၏အျမင့္ဆုံးအျမန္ႏႈန္းမွာ တစ္နာရီလွ်င္ ၁၄၃ မိုင္ႏႈန္းေမာင္းႏွင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၆ ဒႆမ ၆ စကၠန္႕အတြင္းတြင္ သုညမုိင္မွ တစ္နာရီမိုင္ေျခာက္ဆယ္ႏႈန္း ေရာက္ေအာင္ အရွိန္ျမွင့္တင္ႏုိင္ပါသည္။

ဆီစားႏႈန္းအေနျဖင့္ ေနာက္ဘီးယက္စနစ္သုံး V6 အင္ဂ်င္တြင္ ၿမိဳ႕တြင္းတစ္ဂါလန္ ၁၈ မိုင္ႏွင့္ အေ၀းေျပးလမ္းတြင္ တစ္ဂါလန္ ၂၈ မိုင္ႏႈန္းေမာင္းႏွင္အသုံးၿပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

G80တြင္ေမာင္းႏွင္ရေသာ အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး စြမ္းအင္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္ပုံကို အေကာင္းဆုံး ေျပာင္းလဲခ်ိန္ညွိႏိုင္ရန္အတြက္ Eco၊ Normal၊ Sport၊ Snow အစရွိေသာ ေမာင္းႏွင္ေသာ ပုံစံအမ်ိးမ်ိဳးပါ၀င္ ပါသည္။

Eco Mode မွာ ဆီစားသက္သာေစၿပီး Normal မွာ စြမ္းအင္ပို႕လႊတ္မႈညီညႊတ္မွ်တေအာင္ ဖန္တီးေပးသကဲ့သို႕ Sport မွာကားကုိစြမ္းအားပုိျပည့္၀ေစရုံသာမက ပုိျမန္ဆန္ဖ်တ္လတ္ေစပါသည္။

Snow Mode အမ်ိဳးအစားမွာ ဆီးႏွင္းဖုံးေနေသာ လမ္းမ်ိဳးတြင္ေမာင္းႏွင္သည့္အခါ ကားဘီး၏ကုပ္အား ေလ်ာ့နည္းေနခ်ိန္အတြက္ အေကာင္းဆုံးေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္ေစပါသည္။

G80 ၏ ကုိယ္ထည္ေရွ႕မ်က္ႏွာစာမွာ ႏွင္းခြဲမီးတန္းအေပၚဘက္ကုိ ခရိုမီယမ္ေရာင္ေပါင္ေလးႏွင့္ ခပ္၀ိုက္၀ုိက္ေပါင္ခတ္ထားၿပီး G90ကဲ့သို႕ႏွင္းမီးခြဲေလစုပ္ေပါက္မွာလည္း တစ္ဆက္တည္းျဖစ္မေနပဲ သီးျခားဆီ တည္ရွိေနပါသည္။

ထုိ႕ျပင္ အေရွ႕ဘက္စြန္း၏ အနိမ့္ဆုံးေနရာမွာ အလ်ားလုိက္ေလစုပ္ေပါက္မွာလည္း ပိုမုုိုသြယ္လ်ၿပီး ကားကိုယ္ထည္ေကာက္ေၾကာင္းအတိုင္း တစ္ေျပးညီျဖစ္ေနေသာ ခပ္၀ိုက္၀ို္က္ပုံစံေလစုပ္ေပါက္ကုိ ေတြ႕ျမင္ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကားကိုယ္ထည္အေရာင္ကုိ လွပေတာက္ေျပာင္ေသာအညိဳေရာင္၊ အနက္ေရာင္၊ အနီေရာင္၊ အျပာေရာင္၊ မီးခိုးျပာေရာင္၊ မီးခိုေရာင္၊ မီးခိုရင့္ေရာင္၊ အျဖဴေရာင္၊ ေငြေရာင္တုိ႕ႏွင့္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

လူငါးေယာက္လိုက္ပါစီနင္းႏိုင္ေသာ G80 ၏အတြင္းခန္းမွာ က်ယ္၀န္းဇိမ္က်ေသာေၾကာင့္ လုိက္ပါေသာ ခရီးသည္အားလုံး သက္ေသာင့္သက္သာစီးနင္းႏိုင္ပါသည္။

ဒက္ရွ္ဘုတ္အေပၚပိုင္းႏွင့္ ကားတံခါးအတြင္းေပါင္အေပၚဘက္ပိုင္းကို သစ္ပါးသားမ်ားႏွင့္ ဆင္ယင္ထားၿပီး တျခားကားမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသလုိခပ္ေျပာင္ေျပာင္မဟုတ္ပဲ အေရာင္ျငိမ္ေသာ Matte Type အျဖစ္ဖန္တီး ထားေသာေၾကာင့္ အဆင့္ျမင့္တင့္တယ္ေသာ ရုပ္ထြက္မ်ိဳးရရွိေစပါသည္။

ကားေရွ႕ခန္းထုိင္ခုံမ်ားကို အပူေပးႏုိင္ေအာင္သာမက ပုံစံ ၁၂ မိ်ဳးေျပာင္းလဲခ်ိန္ညွိႏိုင္ေအာင္လည္း စီမံ ထားပါသည္။

ခရီးသည္ ထုိင္စရာေနရာ အက်ယ္အ၀န္းမွာ ၁၀၇ ဒႆမ ၇ ကုဗေပရွိပါသည္။

ကားအတြင္းတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိရန္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအတြက္အသုံးျပဳႏုိင္မည့္ Infotainment System ကိုႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားရရွိႏိုင္ၿပီး ပုံမွန္ထည့္သြင္းေပးထားေသာစနစ္မွာ ရွစ္လက္မအရြယ္ Touch-screen ဖန္သားျပင္ႏွင့္ စပီကာ ၁၄ လုံးပါအသံစနစ္ေကာင္းတုိ႕ပါ၀င္ပါသည္။

လုံျခဳံေရးအေနျဖင့္ အလိုအေလ်ာက္ အေရးေပၚဘရိတ္ဖမ္းႏိုင္မည့္ Automatic Emergency Braking ၊ အလြယ္တကူစက္ႏႈိး/စက္သတ္ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ Start/Stop function ပါ၀င္္ေသာ Smart Cruise Control ၊ ကားေမာင္းသူမျမင္ႏိုင္ေသာ ကား၏ ေဘးႏွင့္ ေနာက္ဘက္တြင္ကားမ်ားရွိေနပါက္ အာရုံခံအသိေပးမည့္ Blind Spot Detection ၊ လမ္းေၾကာင္း ေသြဖည္မသြားေစရန္ ေထာက္ကူေပးမည့္ Lane Keep Assist၊ ကားမီး၏ အလင္းအားကို ပိုေကာင္းမြန္ေစၿပီး လမ္း၏ အေတာ္ေ၀းေ၀းအထိ ျမင္သာေစမည့္ High Beam Assist ႏွင့္ Rearview Camera တုိ႕ပါ၀င္ပါသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္မိုဒယ္ Genesis G80 ဆီဒန္ကားသစ္၏ တန္ဖိုးမွာ အင္ဂ်င္ပါ၀ါႏွင့္ ေလးဘီးယက္ သို႕မဟုတ္ ေနာက္ဘီးယက္စနစ္တုိ႕အေပၚမူတည္ၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားပါသည္။

ေနာက္ဘီးယက္စနစ္သုံးအေျခခံမုိဒယ္ G80 3.8 RWD ဒေစ်းႏႈန္းမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၁,၁၀၀ ႏွင့္အထက္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

အဆင့္ျမင့္ဆုံးဗားရွင္းျဖစ္သည့္ Ultimate Package ႏွင့္ ေနာက္ဘီးယက္စနစ္သုံး 5.0Liter အင္ဂ်င္တပ္ G80 5.0 Ultimate RWD ၏ေစ်းႏႈန္းမွာ ေဒၚလာ ၅၄,၅၅၀ ျဖစ္ပါသည္။

Source:Automobile Journal

Read times
Rate this item
(0 votes)