Japanအထူးျခားအထင္ရွားဆံုး Grille ဒီဇုိင္းႏွင့္ ပဥၥမမ်ိဳးဆက္မိုဒယ္သစ္ 2019 Toyota Avalon Touring

အထူးျခားအထင္ရွားဆံုး Grille ဒီဇုိင္းႏွင့္ ပဥၥမမ်ိဳးဆက္မိုဒယ္သစ္ 2019 Toyota Avalon Touring google

ယခင္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ Toyota ၏ အရြယ္အစားအႀကီးဆုံး ေရွ႕ဘီးယက္ဆီဒန္ကားအျဖစ္ လူသိမ်ားခဲ့ၿပီး Mid-Size Sedan အျဖစ္ ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ Avalon ကားမိုဒယ္ကို

၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွာ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ မ်ိဳးဆက္ေလးဆက္အထိ ထုတ္လုပ္ေစ်းကြက္တင္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၏ ေျမာက္အေမရိက နိုင္ငံတကာကားျပပြဲႀကီးမွာ Avalon ၏ ပဥၥမမ်ိဳးဆက္မိုဒယ္သစ္ကို ပြဲထုတ္ျပသခဲ့ပါသည္။

ကားကိုယ္ထည္ေရာ အတြင္းခန္းကိုပါ အသစ္မြမ္းမံထားၿပီး နည္းပညာမ်ားကိုလည္း ထပ္တိုးအဆင့္ျမႇင့္တင္ထားသည့္ Toyota Avalon မိုဒယ္သစ္ကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလမွစ၍ ၂ဝ၁၉ မိုဒယ္အျဖစ္ ေစ်းကြက္တင္ေရာင္းခ်သြားရန္

စီစဥ္ခဲ့ပါသည္။ 2019 Toyota Avalon ကို XLE ၊XSE ၊ Limited ႏွင့္ အဆင့္အျမင့္ဆုံး Touring ဆိုၿပီး Trim Level ေတြ ခြဲျခားထုတ္လုပ္ထားပါသည္။

ေရွ႕ဘီးယက္စနစ္သုံး Avalon ကားသစ္မွာ ျမင္းေကာင္ေရ ၃ဝ၁ ေကာင္အား 3.5 Liter V6 အင္ဂ်င္ တပ္ဆင္ထားၿပီး D-4S တိုက္ရိုက္ဆီဖ်န္းစနစ္ႏွင့္ Variable Valve Timing တို႔ကို ထပ္တိုးအဆင့္ျမႇင့္တင္ထားပါသည္။

ကားအင္ဂ်င္ကို ယခင္လို Auto ဂီယာေျခာက္ခ်က္ အစား Auto ဂီယာရွစ္ခ်က္ႏွင့္ တြဲဖက္ေပးထားပါသည္။ XSE ႏွင့္ Touring Trim မ်ားတြင္ဆိုလွၽင္ စတီယာရင္တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ Paddle Shifter ေလးမ်ားမွတစ္ဆင့္

အလြယ္တကူ ဂီယာခ်ိန္းနိုင္ပါသည္။ ကား၏ ဆီစားႏႈန္းက ၿမိဳ႕တြင္းတြင္ တစ္ဂါလန္ ၂၂ မိုင္ႏွင့္ အေဝးေျပးလမ္းမွာ တစ္ဂါလန္ ၃၂ မိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းဆိုလွၽင္ တစ္ဂါလန္ ၂၆ မိုင္ႏႈန္းအထိ အသုံးျပဳနိုင္ပါသည္။

ေလးဘီးယက္စနစ္သုံး ကားတစ္စီး မဟုတ္ေသာ္လည္း Toyota ၏ Smart Stop နည္းပညာပါဝင္ၿပီး စက္ပိုင္းဆိုင္ရာနည္းပညာမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးထားျခငး္ေၾကာင့္ Avalon ကားသစ္သည္ ခရီးေဝး ေမာင္းႏွင္ခ်ိန္တြင္

အေတာ္ေလးသက္သာဇိမ္က်စြာ လိုက္ပါစီးနင္းနိုင္ပါသည္။

Toyota ၏ အဆိုအရ တံခါးေလးေပါက္ဆီဒန္ကားသစ္ Avalon ၏ ကိုယ္ထည္ကို Technical Beauty ဆိုေသာ ဒီဇိုင္းအယူအဆအတိုင္း ဖန္တီးထားၿပီး ေပၚလြင္လွပသည့္ ေကာက္ေၾကာင္းလိုင္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားက်နေသာ

ကိုယ္ထည္ေထာင့္ခ်ိဳးမ်ား ေပါင္းစပ္ထားပါသည္။ ကိုယ္ထည္အတိုင္းအတာအရဆိုလွၽင္ Avalon ကားသစ္သည္ ယခင္ထက္ ပိုရွည္လ်ားက်ယ္ျပန္႔ၿပီး ကိုယ္ထည္လည္း ပိုနိမ့္ပါသည္။ ကားေနာက္ခန္းကို ခုနစ္လက္မေလာက္

ပိုခ်ဲ႕ထားသျဖင့္ ထိုအတိုင္းအတာ အခ်ိဳးအစားသည္ Avalon မိုဒယ္သစ္ကို ယခင္ထက္ မဆိုစေလာက္ေလး ေလခြင္းအား ပိုေကာင္းေစပါသည္။

ကားေရွ႕မ်က္ႏွာစာမွာ အထူးျခားအထင္ရွားဆုံးဒီဇိုင္းမွာ ရွဲလ္(Grille)ျဖစ္ၿပီး ထိုအရြယ္အစားႀကီးမားလွေသာ ေလစုပ္ေပါက္သည္ ကားကို ေပါ့ပါးဖ်တ္လတ္ဟန္ေပါက္ေစၿပီး ကား၏ ျဗက္က်ယ္က်ယ္ဒီဇိုင္းကိုလည္း

ျမင္သာေစပါသည္။ အရြယ္အစားႀကီးမားလြန္းေသာ ရွဲလ္သည္ ကားေရွ႕မ်က္ႏွာစာအသြင္ကို အျမင္ဆန္းေစေသာ္လည္း တျခားအေရွ႕ဘက္ဒီဇိုင္းအျပင္အဆင္မ်ားကေတာ့ ဆြဲေဆာင္မႈရွိရွိ လွပပါသည္။ ကားအေရွ႕အလယ္ပိုင္းက

သုံးေျမႇာင့္ပုံစံဒီဇိုင္းမွ ကားေဘးဘက္ Side Skirt ႏွင့္ ေဘးဘက္ အထက္ပိုင္းဆီေရာက္ရွိလာေသာ ေကာက္ေၾကာင္းလိုင္းမ်ားသည္ ကားျပတင္းတံခါးေအာက္ဘက္ဆီ ေလၽွာဆင္းသြားၿပီး ကားအေနာက္ ဘီးခုံးဧရိယာနားမွာ

အဆုံးသတ္သြားပါသည္။ ကားေခါင္မိုး အေနာက္ဘက္စြန္းမွာ ငါးမန္းဆူးေတာင္ပုံစံ Antenna ေလးပါဝင္ၿပီး ကားေနာက္မီးမ်ားကိုေတာ့ သုံးေျမႇာင့္ပုံစံ ဖန္တီးထားပါသည္။ ကားအေနာက္ဘက္တြင္ ကား၏ျဗက္အက်ယ္ကို

ပိုျမင္သာေစေသာ အလ်ားလိုက္ ဒီဇိုင္းအျပင္အဆင္မ်ားကို ပိုၿပီးေတြ႕ျမင္ရမွာျဖစ္ပါသည္။ ထိုအရာသည္ ကားေနာက္မီးႏွစ္ခုကို အလ်ားလိုက္မီးဘားတန္းတစ္ခုႏွင့္ သြယ္ဆက္ေပးထားျခငး္ျဖစ္ၿပီး ထုိဘားတန္းေပၚမွာ Avalon

မိုဒယ္အမည္ကို စာလုံးႀကီးမ်ားႏွင့္ ေရးထိုးတပ္ဆင္ထားပါသည္။ Trim Level အေပၚ မူတည္၍ ကိုယ္ထည္အျပင္အဆင္လည္း အနည္းငယ္ကြာျခားၿပီး အဆင့္ျမင့္ XSE ႏွင့္ Touring ဗားရွင္းတြင္ဆိုလွၽင္ နက္ေမွာင္ေနေသာ

ရွဲလ္ဆန္ခါကြက္မ်ား၊ အနက္ေရာင္ ကားေဘးမွန္အထိုင္ခြက္ႏွင့္ ကားေနာက္ဖုံးစြန္း ေလပင့္အားထိန္း ေတာင္ပံငယ္တို႔ ပါဝင္ပါသည့္အျပင္ Avalon Touring Trim မွာ Adaptive LED Cornering Lamp ႏွင့္

ျမင္ကြင္းပိုေကာင္းေစေသာ Dynamic Auxiliary Turn Signal အခ်က္ျပမီးတို႔ကို တပ္ဆင္ေပးထားပါသည္။ ကားကိုယ္ထည္ကို ေငြေရာင္၊ အနက္ေရာင္၊ နက္ျပာေရာင္၊ အနီေရာင္၊ ပုလဲျဖဴေရာင္၊ အညိဳေရာင္တို႔ျဖင့္ ရရွိနိုင္သလို

ပယင္းေရာင္ႏွင့္ မီးခိုးေရာင္ အေရာင္သစ္ ႏွစ္ေရာင္ကိုလည္း ထပ္တိုးရရွိနိုင္ပါသည္။

အရြယ္အလတ္စားဆီဒန္ကားသစ္ Avalon ၏ အတြင္းခန္းမွာ လူငါးေယာက္အထိ လိုက္ပါစီးနင္းနိုင္ေအာင္ က်ယ္ဝန္းၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ကားေနာက္ခန္း ပိုက်ယ္ဝန္းပါသည္။ ၂ဝ၁၉ မိုဒယ္အတြက္ အသစ္လြင္ဆုံးမြမ္းမံထားၿပီး

ရိုးရွင္း လွပက်ယ္ဝန္းေသာ ေခတ္မီကားအတြင္းခန္းသည္ အဆင့္ျမင့္ကားတစ္စီး၏ အသြင္မ်ိဳး ရယူထားပါသည္။ XSE ႏွင့္ Touring ကဲ့သို႔ Trim ေတြမွာ ထိုင္ခုံမ်ားအတြက္ Leather ေကာင္းေကာင္း အသုံးျပဳထားပါသည္။

ကားမွာ Active Noise Control စနစ္တင္သာမက အသံလုံေစေသာ သတၱဳေတြအသုံးျပဳေပးထားၿပီး ကားေဘးဘက္ ေနာက္ၾကည့္မွန္မ်ားကိုလည္း ေလတိုးသံ ေလၽွာ႔ခ်နိုင္ေအာင္ ဒီဇိုင္းမြမ္းမံထားျခင္းေၾကာင့္ ျပင္ပမွဆူညံသံႏွင့္

ေလတိုးသံေတြမၾကားရဘဲ ေအးေဆးသက္သာစြာ လိုက္ပါစီးနင္းနိုင္မည့္အျပင္ ကားအတြင္းတြင္ ေခတ္မီအဆင့္ျမင့္ေသာ ကားအတြင္းခန္းသုံး နည္းပညာပစၥည္းအစုံအလင္လည္း ပါဝင္ပါသည္။

 

ေစ်းအတန္ဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုးဆီဒန္ကားစာရင္းဝင္ Toyota Avalon တြင္ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိေသာ ျပႆနာ ခုနစ္ခ်က္ *** သင္စိတ္ဝင္စားႏုိင္ေသာ ေစ်းအတန္ဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုးဆီဒန္ကားစာရင္းဝင္ Toyota Avalon တြင္ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိေသာ ျပႆနာ ခုနစ္ခ်က္ *** 

 

၂ဝ၁၉ မိုဒယ္ Toyota Avalon ကားသစ္၏ အေျခခံမိုဒယ္အတြက္ ေစ်းကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၅,၅ဝဝ ႏွင့္အထက္ သတ္မွတ္ထားၿပီး Trim Level အလိုက္ ေစ်းႏႈန္းကြာျခားသြားပါသည္။ အဆင့္ျမင့္ Avalon Touring Trim

၏ေစ်းမွာ ေဒၚလာ ၄၂,၂ဝဝ ႏွင့္အထက္ ျဖစ္ၿပီး အရြယ္အလတ္စား ဆီဒန္ကားေစ်းကြက္တြင္ 2019 Toyota Avalon ႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံး ၿပိဳင္ဘက္မ်ားမွာ Nissan Maxima ႏွင့္ Chrysler 300 တို႔သာျဖစ္ပါသည္။

Source:automobile

Read times
Rate this item
(0 votes)