Europeတံခါးေပါက္အဆန္းထြင္ထားေသာ ဒီဇိုင္းဖန္တီးထားသည့္ စုေပါင္းအငွားယာဥ္ Renault EZ-GO

တံခါးေပါက္အဆန္းထြင္ထားေသာ ဒီဇိုင္းဖန္တီးထားသည့္ စုေပါင္းအငွားယာဥ္ Renault EZ-GO google

ျပင္သစ္ကားကုမၸဏီ Renault သည္ ေနအိမ္၏ အခန္းတစ္ခန္းအျဖစ္ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ Symbioz ေရွ႕ေျပးနမူနာကားကုိ မိတ္ဆက္ျပသခဲ့ၿပီးေနာက္

ထပ္မံမိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္က EZ-GO ျဖစ္ပါသည္။

*** သင္စိတ္ဝင္စားႏုိင္ေသာ အမုိးဖြင့္ကားမ်ား၏ သမိုင္းေၾကာင္း ***

29356560 1839082022789454 6441042070109044244 n

 

ၿပီးခဲ့သည့္ဂ်ီနီဗာကားျပပြဲတြင္ ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ေသာ EZ-GO သည္ တစ္ဦးတည္း ကုိယ္ပုိင္အသံုးျပဳရန္ထက္ စုေပါင္းအငွားယာဥ္ပံုစံသံုးစြဲရန္ ဒီဇိုင္းဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

EZ-GO ကုိယာဥ္ေၾကာက်ပ္ေသာ ၿမိဳ႕ျပလမ္းမ်ားတြင္ အေကာင္းဆံုးေမာင္းႏုိင္ရန္ ပုိးေကာင္အိမ္ (Cocoon) စတိုင္လ္တည္ေဆာက္ထားၿပီး ေမာင္းသူမပါဘဲ အလိုအေလ်ာက္စနစ္ႏွင့္ သြားလုိရာဆီသုိ႔ေရာင္ေအာင္

ပုိ႔ေဆာင္ေပးမည့္ Robo-vehicle ကားမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

EZ-GO ၏ ထူးျခားခ်က္က စီးသူမ်ားအတက္၊ အဆင္းလုပ္ရန္ ေဘးတံခါးေပါက္မ်ားပါဝင္မည္မဟုတ္ဘဲ ထုိအစား ေခါင္မိုးကို ေပၚလွန္ဖြင့္ၿပီး ကားေခါင္းပိုင္းမွ အတက္အဆင္းလုပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဘီးတပ္ကုလားထုိင္အသံုးျပဳေနေသာ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၊ ကေလးလက္တြန္းလွည္းႏွင့္ မိဘမ်ား အတက္အဆင္းလုပ္ႏုိင္ရန္ ဆင္ေျခေလွ်ာေလွကား (Ramp) ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။

ကားအတြင္းတြင္ လူေျခာက္ေယာက္က်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္း ထိုင္စီးႏုိင္ရန္ U ပံုသ႑ာန္ ထိုင္ခံုမ်ား တပ္ထားပါသည္။

စုေပါင္းအငွားယာဥ္ျဖစ္၍ သူစိမ္းမ်ားအၾကားတစ္ဦးမ်က္ႏွာတစ္ဦးၾကည့္ၿပီး ရင္းႏွီးမႈရယူႏုိင္ရန္ ပံုမွန္ထုိင္ခံုမ်ားအစား U ပံုသ႑ာန္ထိုင္ခံုကို Renault က သံုးစြဲထားပါသည္။

စီးနင္းသူမ်ားႏွင့္ပါလာမည့္ ဝန္စည္စလယ္မ်ားထားရန္ ေနရာအက်ယ္အဝန္း လံုလံုေလာက္ေလာက္ရွိသည့္အျပင္ Wi-Fi ၊ ႀကိဳးမဲ့ဖုန္းအားသြင္းစက္၊ ခရီးစဥ္အေၾကာင္းႏွင့္ ခန္႔မွန္းေျခေရာက္မည့္အခ်ိန္ စသည္မ်ားကို

ေဖာ္ျပေပးေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဖန္သားျပင္တုိ႔လည္းပါဝင္ပါသည္။

ဆုိင္းထိန္းစနစ္က လမ္းအေျခအေနအေပၚမူတည္ၿပီး ျမႇင့္ေပး၊ ႏွိမ့္ေပးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ စီးနင္းရအဆင္ေျပၿပီး အေကြ႕အခ်ိဳးမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ စတီယာရင္စနစ္ပါရွိပါသည္။

EZ-GO ကုိ အသံုးျပဳခ်င္ပါက Application မွတစ္ဆင့္ ေခၚယူႏုိင္ၿပီး ၂၄ နာရီ ဝန္ေဆာင္မႈရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ညဥ့္နက္ခ်ိန္တြင္လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သီးသန္႔စီးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကိုလည္းေတာင္းခံ၍ရပါသည္။

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ သံုးစြဲေမာင္းႏွင္ျခင္းျဖစ္၍ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈမျဖစ္ေစရန္ EZ-GO တြင္ ေရဒါ၊ LiDar ၊ Ultra-sound ႏွင့္ ကင္မရာစေသာ အလိုအေလ်ာက္ေမာင္းႏွင္မႈဆုိင္ရာ အာရံုခံကိရိယာအားလံုးကုိ

အေနာက္ဘက္ေလပင့္အားထိန္းေတာင္ပံေပၚက Internal ထဲတြင္ တည့္သြင္းထားပါသည္။

အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ား တပ္ဆင္ထားျခင္းေၾကာင့္ ယာဥ္ေၾကာေျပာင္းျခင္း၊ အျခားကားမ်ားကို ေက်ာ္တက္ျခင္း၊ လမ္းဆံုလမ္းခြမ်ား ျဖတ္သန္းျခင္းမ်ားအတြက္ အဆင့္ေလး အလုိအေလ်ာက္ေမာင္းႏွင္မႈစနစ္ႏွင့္

လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

မေတာ္တဆ ထိခုိက္ႏုိင္ေျခကို ေထာက္လွမ္းမိလွ်င္ သို႔မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ရာ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ျဖစ္လွ်င္ EZ-GO ကို စိတ္ခ်ရေသာ ေနရာဆီ ေရာက္သြားေအာင္လည္း စီစဥ္ထားပါသည္။

ကားေဘးပတ္ပတ္လည္ႏွင့္ ေခါင္မိုးမ်ားကို မွန္ႏွင့္ ျပဳလုပ္ေပးထားျခင္းေၾကာင့္ သြားရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရႈခင္းမ်ားကို တစ္ဝႀကီး ၾကည့္ရႈခံစားႏုိင္မည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ စိတ္ႀကိဳက္ဓာတ္ပံုရုိက္ခြင့္လည္း

ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

တစ္နာရီ မိုင္ သံုးဆယ္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းျဖင့္သာ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္၍ လံုၿခံဳမႈရွိေသာ EZ-GO ကို ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၿပီး တစ္ဦးတစ္ေယာက္ပိုင္အျဖစ္ ေရာင္းခ်မည္မဟုတ္ဘဲ စုေပါင္းအငွားယာဥ္၊

ကမာၻလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ တျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္သ ျဖန္႔ခ်ိေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Source:automobile

Read times
Rate this item
(0 votes)