ယာဥ္အစီးေရ တိုးတက္မ်ားျပားလာေသာ္လည္း ဌာနဝန္ထမ္းဖြဲ႕စည္းပုံမွာ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္ကအတိုင္းသာရွိေန

ယာဥ္အစီးေရ တိုးတက္မ်ားျပားလာေသာ္လည္း ဌာနဝန္ထမ္းဖြဲ႕စည္းပုံမွာ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္ကအတိုင္းသာရွိေန google

ယာဥ္စီးေရ တိုးတက္မ်ားျပားလာေသာ္လည္း ဌာနဝန္ထမ္းဖြဲ႕စည္းပုံမွာ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္ကအတိုင္းျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ကညန ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မႏိုင္မနင္းေဆာင္႐ြက္ေနၾကရေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

“လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာေတြမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔႐ုံးအေၾကာင္းေရးထားတာေတြ ေတြ႕ရပါတယ္။ ယာဥ္စစ္တဲ့အခ်ိန္ အခ်ိဳ႕ကားအမ်ိဳးအစားေတြဟာ ေဘာင္အမွတ္ကို ခဲျခစ္စစ္ေဆးရတဲ့အခါ ေရကာဖြင့္ရတာေၾကာင့္ ၾကန႔္ၾကာရတယ္ဆိုၿပီးေရးၾကပါတယ္။ ၾကန႔္ၾကာတယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ တမင္တကာ ၾကာေအာင္လုပ္တာမဟုတ္ပါဘူးဆိုတာ မီဒီယာကတစ္ဆင့္ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ျပည္သူေတြအခက္အခဲျဖစ္ေအာင္လုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ရွိတဲ့ဝန္ထမ္းအင္အားနဲ႔ လုပ္ေနရတာပါ။ တစ္ေန႔ကို ယာဥ္အစီးေရ တစ္ေထာင္ေလာက္လာပါတယ္။ အဲဒီ အစီးေရ တစ္ေထာင္ေလာက္ကို ယာဥ္စစ္ဝန္ထမ္းေတြေရာ အကူေတြပါ တစ္ခါတစ္ရံ မႏိုင္မနင္းနဲ႔ ညေန ၇ နာရီေလာက္အထိအလုပ္ လုပ္ေပးေနရပါတယ္။ ဝန္ထမ္းဖြဲ႕စည္းပုံက လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္ကဖြဲ႕စည္းပုံအတိုင္းျဖစ္ေနၿပီး တိုးတက္လာျခင္းမရွိပါဘူး။ ယာဥ္အစီးေရက လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္ကထက္ ၅ ဆေလာက္ တိုးလာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အျမန္ဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနပါတယ္ဆိုတာ မီဒီယာကတစ္ဆင့္ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ယာဥ္မွန္/မမွန္ စစ္တဲ့အခါ မွန္တာကမ်ားပါတယ္။ ပိုင္ရွင္ေတြက စိုးရိမ္ေတာ့ လက္ေျပာင္းလက္လႊဲတိုင္း လာစစ္ၾကတာေပါ့။” ဟု YRTA ၏ မီဒီယာေတြ႕ဆုံပြဲ (၆/၂၀၁၉) တြင္ တိုင္းၫႊန္မွဴးမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကားအစီးေရ ၁,၀၉၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိကာ ရန္ကုန္တိုင္းတြင္မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ယာဥ္အစီးေရ ၅၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္းသိရၿပီး ကညန ႐ုံးမ်ားသို႔ တစ္ရက္လွ်င္ ယာဥ္စီးေရ ၁,၀၀၀ ခန႔္ ေန႔စဥ္လာေရာက္စစ္ေဆးေနၾကေၾကာင္း၊ ယခင္ online booking စနစ္မရွိခင္ အခ်ိန္တြင္ တန္းစီေနေသာယာဥ္မ်ားေၾကာင့္ ကညန ႐ုံးမ်ားေရွ႕တြင္ ယာဥ္ေၾကာမ်ားက်ပ္တည္းခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ စတင္ၿပီး online booking စနစ္ စတင္က်င့္သုံးမွသာ အဆိုပါ ႐ုံးေရွ႕ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈကို ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

 

Source; Redlinemedia

Read times
Rate this item
(1 Vote)