လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ ထပ်မံခွင့်ပြုပေးလိုက်သော စက်ဆီ ၊ ချောဆီ BRAND NAME များ

ပြည်ပမှတင်သွင်းရန်အတွက် လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ ခွင့်ပြုပေးထားသော

စက်ဆီ၊ ချောဆီများ၏ BRAND NAME (၄၇၀) မျိုးအား ၁၆-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ တွင် ခွင့်ပြုကြောင်း ကြောငြာခဲ့ပါတယ်။ ယခုအခါ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ ထပ်မံ၍ ခွင့်ပြုရန် အကြောင်းကြားလာ Brand Name (၉) မျိုးအား ပူးတွဲပါအတိုင်း ကြောငြာချက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

XCL_738.png

 

Ministry Of Commerce

Read times
Rate this item
(1 Vote)