ကားဝယ်ယူခြင်း အခွန်ကိစ္စ စိစစ်ပြီးကြောင်း QR Code စတင်အသုံးပြု

ကားဝယ်ယူခြင်း အခွန်ကိစ္စ စိစစ်ပြီးကြောင်း QR Code စတင်အသုံးပြု

ကြောင်း ပြည်တွင်း အခွန်များ ဦးစီးဌာနမှ အသိပေးကြေညာထားပါသည်။

 

Read times
Rate this item
(2 votes)