What's newမိုးရာသီအတြင္း ကားအတြက္ သတိျပဳရမည့္ ကားထဲေရဝင္ျခင္း

မိုးရာသီအတြင္း ကားအတြက္ သတိျပဳရမည့္ ကားထဲေရဝင္ျခင္း google

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က Toyota Crown ႏွင့္ Max X ေမာ္ဒလ္ျမင့္ကားမ်ားသည္ ရန္ကုန္အႏွံ႔ေရႀကီးေသာ ေန႔မ်ားတြင္ အျပင္မထြက္ျခင္းက အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္ဟု ေအာ္တိုမိုတစ္ ပညာရွင္တစ္ဦးက

ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထုိကားအမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ (electronic power steering system) အီလက္ထရြန္းနစ္ပါဝါ စတီယာရင္ စနစ္ကားမ်ားျဖစ္ၿပီး စတီယာရင္ဂန္း (steering rack & pinion assembly) ကို ကား၏ ေအာက္ပုိင္း

ခပ္နိမ့္နိမ့္တို႔တြင္ တပ္ဆင္ထားပါသည္။ အီလက္ထရစ္ ေမာ္တာကိုလည္း ဂန္းထဲတြင္ျမွဳပ္ၿပီး တည္ေဆာက္ထားပါသည္။

ဂန္း၏ တစ္ဖက္စီတြင္ သဲကာမ်ား ပါရွိပါသည္။ ထိုသဲကာမာ်းသည္ ဖုန္၊ သဲမ်ားကိုသာ ကာႏုိင္ၿပီး ေရကိုေတာ့ မတားဆီးႏုိင္ေပ။ ဂန္းက ေရထဲတြင္ အခ်ိန္ၾကာၾကာ ၿမွဳပ္ေနလွၽင္ ေရမ်ား ေမာ္တာထဲ စိမ့္ဝင္လာပါသည္။

ဝင္လာေသာ ေရမ်ားသည္လည္း ေနာက္ရက္ေပါင္းမ်ားစြာအထိ ျပန္မထြက္ႏုိင္ေတာ့ေပ။

ေလာေလာဆယ္ ေကာင္းေနေသာ္လည္း ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ ထုိေရမ်ားက ဒုကၡေပးပါသည္။ မလႊဲသာ၍ ေရထဲျဖတ္ခဲ့သည္ဆိုလွၽင္ Air Pressure ႏွင့္ ေလမႈတ္သန္႔စင္သင့္ပါသည္။ ထုိကဲ့သို႔ မလုပ္ပါက

ဝါယာေရွာ႔ခ္မွတစ္ဆင့္ ကြန္ပ်ဴတာေဘာက္ခ္ (EPS Control Moduls) အထိသြားလွၽင္ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္ က်ပ္သိန္း ၂၀ ခန္႔အထိ ကုန္က်ႏုိင္ပါသည္။ အဓိက စတီယာရင္ ေမာ္တာကိြဳင္ (Steering motor coil)

ပ်က္တာ မ်ားပါသည္။ EPS control ကို ေတာ္ရံုႏွင့္ မထိႏုိင္ပါဘူးဟု ကြၽမ္း်က်င္သူတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အုိင္အမ္ေအမီးလင္းျခင္း

Honda Insight IMA ဘက္ထရီသည္ အဖံုးႏွစ္ထပ္ပါရွိ၍ အေပၚကမဝင္လွၽင္ ေအာက္ၾကမ္းခင္းအနားအေပါက္မရွိလွၽင္ ေတာ္ရံုေရထဲ ျဖတ္ေမာင္းသည္ႏွင့္ ေရမဝင္ႏုိင္ေပ။ IMA မီးလင္းလာရျခငး္သည္ ဖလုိငး္ဝွီး

(flywheel) ေနရာက IMA motor သည္ ေအာက္တြင္ ဒရိန္းေပါက္ (drain) ပါပါသည္။ အင္ဂ်င္ဝိုင္ စီဗီတီဝုိင္မ်ား shaft seal ေပါက္သြား၍ ေရာက္လာသည္မ်ားကို drain လုပ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ကားေရထဲျမွဳပ္လုိက္လွၽင္

ေမာ္တာထဲအထိ အနညး္ႏွင့္အမ်ားဝင္ႏုိင္ပါသည္။ ထုိသည္မွာ High Voltage Line Low Insulation Code ႏွင့္ IMA မီးလင္းပါသည္။

IMA မီးလင္းလွၽင္ အင္ဂ်င္ခ်က္မီး (Check Engine Light) ပါ တြဲလင္းတက္ပါသည္။ အိတ္ေဇာတြင္တပ္ဆင္ထားေသာ ေအာက္ဆီဂ်င္ဆင္ဆာ (Oxygen/ AFR sensor) မ်ား ေရျမွဳပ္ၿပီး သူတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ

(code) ကုတ္မ်ားတက္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

ေနပူၿပီး မိုးရြာခ်လွ်င္ လမ္းမ်ား ေခ်ာ္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း *** သင္စိတ္ဝင္စားႏုိင္ေသာ ေနပူၿပီး မိုးရြာခ်လွ်င္ လမ္းမ်ား ေခ်ာ္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း *** 

 

ကားကို ေရထဲ ျဖတ္ေမာင္းစဥ္တြင္ S သို႔မဟုတ္ L ႏွင့္ တစ္လိမ့္ခ်င္းျဖတ္ပါ။ ေၾကာက္လန္႔ၿပီး လီဘာကိုဖိမနင္းလုိက္ပါေစႏွင့္၊ အရမ္းနင္းလုိက္၍ အင္းလက္ (Inlet) ထဲ ေရဝင္မွ အင္ဂ်င္ထိမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုကဲသို႔ ေရထဲျဖတ္သြားၿပီး၍ အိမ္ေရာက္လွၽင္ တစ္နာရီခန္႔စက္မသတ္ဘဲ စက္ႏႈိးထားလုိက္ပါ။ ဝင္ေသာေရ အားလံုးေျခာက္သြားလွၽင္ စက္ႏႈိးလုိက္ ရပ္လုိက္ သံုးခါခန္႔လုပ္လုိက္ပါက ခ်က္မီးအားလံုး ေပ်ာက္သြားပါမည္။

ထိုကဲ့သို႔လုပ္ၿပီးခ်က္မီးလင္းေနေသးပါက ဝပ္ေရွာ႔သို႔ ပို႔ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။

Source:kumudra

Read times
Rate this item
(3 votes)