What's newHonda Insight တြင္ျဖစ္တတ္သည့္ျပသနာမ်ား(Zawgyi-Unicode)

Honda Insight တြင္ျဖစ္တတ္သည့္ျပသနာမ်ား(Zawgyi-Unicode) google

ျပည္တြင္းတြင္ လူၾကိဳက္မ်ားအစီးမ်ားၿပီး ဆီစားသက္သာသည့္

ဟုိက္ဘရစ္ကားတစ္စီးျဖစ္သည့္ Honda Insight ကားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အျဖစ္မ်ားသည့္ ျပသနာမ်ားကိုေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါသည္။

Honda Insight ကားမ်ားတြင္ အိတ္ေဇာမွဆူညံသံမ်ားမွာ တျခားဟုိက္ဘရစ္ကားမ်ားထက္ေတာ့ အနည္းငယ္ဆူညံမႈ ရွိပါသည္။

EPA(Environmental Protection Agency)၏ Rating ကိုျပည့္မီေစရန္ Honda မွာ ဟုိက္ဘရစ္ကားေလးကို တတ္ႏုိင္သမွ် weight မ်ားကုိေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ပါသည္။

ထုိေနရာတြင္ ပုံမွန္ပါ၀င္ေလ့ရွိသည့္ အသံကို ကာကြယ္ေပးမည့္ insulation Material မ်ားပါ၀င္မႈမွာလည္း ေလွ်ာ့ခ်သည့္အထဲ ပါသြားပါသည္။

 

***သင္စိတ္၀င္စားႏိုင္ေသာတစ္ပတ္အတြင္း ရန္ကုန္ကားေစ်းကြက္အေျခအေနသုံးသပ္ခ်က္ႏွင့္ ကားေစ်းႏႈန္းမ်ား***

 

ထုိ႕ေၾကာင့္ ယင္းဟုိက္ဘရစ္ကားေလးမွာ အိတ္ေဇာသံေလးသည္ တျခားကားမ်ားထက္စာလွ်င္ ပိုၿပီးဆူညံေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႕ေသာ္ ဆီစားႏႈန္းသက္သာသည္ႏွင့္ တြဲၾကည့္လုိက္ပါက ယင္းျပႆနာက မေျပာပေလာက္ေတာ့ပါဘူး။

Honda Insight ကားတြင္ အခ်ိန္ခဏေလာက္ေမာင္းလုိက္သည္ႏွင့္ ဒုိင္ခြက္ေပၚတြင္ IMA မီးလင္းလာပါသည္။

ဆက္ေမာင္းလုိက္ပါက ဘက္ထရီ charging မီးလင္းလာၿပီး ကားဆက္ေမာင္းလုိ႕မရေတာ့ျခင္းမွာ ကား၏ အေနာက္ဘက္ အခန္းတြင္ရွိသည့္ ဟိုက္ဘရစ္ဘက္ထရီထိန္းခ်ဳပ္စနစ္ (Hybrid Battery Computer Module IMA ECU Unit) ခ်ိဳ႕ယြင္းေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိ္င္ပါသည္။

ထုိ Unit ကိုစစ္ေဆးၾကည့္ၿပီး ၀ါယာၾကိဳးမ်ား ျပတ္ေတာက္ေနပါက လဲေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

IMA ဆုိသည္မွာ Integrated Motor Assist system ကိုေျပာျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယင္းစနစ္ပါ၀င္သည့္ ကားမ်ားတြင္ ဘက္ထရီ control module ၏ အပူခ်ိန္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ပန္ကာတစ္ခုပါပါသည္။

ယင္းပန္ကာ အလုပ္မလုပ္ေတာ့ဘဲ ဘက္ထရီ control module ၏ အပူခ်ိန္မ်ားတက္လာခဲ့မည္ဆုိလွ်င္ IMA အလုပ္မလုပ္ေတာ့ပါဘူး။

Honda Insight(2009 Model) တြင္ speedometer၏ အလယ္တြင္ HMFF ႏွင့္ Spanner အခ်က္ျပသေကၤတ မီးေလးလင္းေနပါက ဘက္ထရီကို ၅ မိနစ္ေလာက္ ျဖဳတ္ထားၿပီး မီးျပန္မိွန္၊ မမွိန္ဆုိသည္ကို စစ္ၾကည့္လုိက္ပါ။

Spanner သေကၤတမ်ား ေပၚေနျခင္းမွာ oil မ်ားလဲဖို႕ သတိေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

Oil မ်ားသတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္းတြင္ မလဲေပးလုိက္ပါက ပြန္းစားမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကုန္က်စရိတ္ကို ပိုၾကီးသြားေစႏုိင္ပါသည္။

Honda ၏ CVTF(CVT fluid) ကုိသာ အသုံးျပဳပါ။

ကား၏ဘက္ထရီမီးလင္းေနေသာ္လည္း ဒတ္ရွ္ဘုတ္မီးမ်ားက မွိတ္တုတ္တုတ္ ျဖစ္ေနၿပီး ကားစက္လည္းမႏုိးျခင္း ျဖစ္ေနပါက ကား၏ ဘက္ထရီႏွင့္ Alternator ကိုေသခ်ာျပန္ၿပီး စစ္ၾကည့္သင့္ပါသည္။

ထုိအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ဘက္ထရီအလုပ္လုပ္သည့္အခါ Alternator ဆီကို ပါ၀ါတစ္ၾကိမ္သာ ေရာက္ေနလို႕ျဖစ္ပါသည္။

အကယ္၍ alternator သည္လုိအပ္သေလာက္ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားကို မထုတ္ေပးႏုိင္ေတာ့ပါက ဘက္ထရီပါ က်သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ အားလုံး၀ ကုန္ခမ္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႕ေၾကာင့္ Alternator ေကာင္း/မေကာင္း အရင္ဆုံးအဓိက စစ္ၾကည့္ပါ။

Honda Insight 2011 model တြင္ အင္ဂ်င္ေသာ့ဖြင့္တုိင္းတြင္ မနုိးပဲ Brake Check massage လည္းျပေနပါသည္။

သို႕ေသာ္ဘရိတ္ fluid ကလည္း Maximun ေအာက္ေရာက္ေနေသာ္လည္း အနိမ့္ဆုံးအေျခအေနေတာ့မဟုတ္ရေသးပါ။

ထုိ႕သို႕ျဖစ္ရျခင္းမွာ Dead Battery ျဖစ္သြားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္တစ္ခုျဖစ္ႏုိင္ေခ်မွာ Starter Motor မ်ားၾကိဳးေလ်ာ့ေနႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဘက္ထရီ၏ ငုတ္မ်ားကုိလည္း ေသခ်ာေအာင္ျပန္စစ္ၾကည့္ပါ။

Jump Start ႏွင့္လည္း ကားစက္ကုိ လွမ္းႏုိ္းၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။

Starter relay ၏ ျပသနာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

ကား၏ ဒတ္ရွ္ဘုတ္တြင္ ABS အခ်က္ျပမီးေပၚလာၿပီး ျပန္ေပ်ာက္သြားရျခင္းမွာ ဘရိတ္စနစ္၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

ယင္းျပသနာကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အေရးတၾကီး ျပင္ဆင္သင့္ပါသည္။

ကိုယ္တုိင္မျပင္ၾကည့္ဘဲ ကၽြမ္းက်င္သည့္ service centre တြင္ သြားေရာက္ျပဳျပင္သင့္ပါသည္။

Honda Insight Hybrid ကို ကီလုိ ၅၀၀၀ ျပည့္တုိင္း တခါလဲေပးသင့္ပါသည္။

ကီလုိ ၁၀၀၀၀၀ ေအာက္ဆုိလွ်င္ 0W-20W အမ်ိဳးအစားအင္ဂ်င္၀ုိင္ အမ်ိဳးအစားသုံးရပါမည္။

Honda Hybrid အင္ဂ်င္ဆီကို သာသုံးသင့္ပါသည္။

ကီလုိ ၁၀၀၀၀၀ အထက္ဆုိလွ်င္ 10W-30W အမ်ိဳးအစားမ်ားကို သုံးသင့္ပါသည္။

သုိ႕မွသာ ရုန္းအားပိုေကာင္းလာမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကား၏ ၀ုိက္ဘာသည္ပုံမွန္သြားရမည့္ လမ္းေၾကာင္းထပ္ ပိုပိုၿပီး သြားေနပါက အရင္ဆုံး ေသာ့ကုိဖြင့္ၿပီး ၀ိုက္ဘာခလုတ္ကိုႏွိပ္လုိက္ပါ။

လမ္းတစ္၀က္ေရာက္သည့္အခါ ၀ုိင္ဘာခလုတ္ကို ျပန္ပိတ္လုိက္ၿပီးသည့္အခါ  ၀ုိင္ဘာကိုလက္ႏွင့္ကိုင္ၿပီး ပုံမွန္အေနအထားသို႕ျပန္ခ်ိန္ၿပီး အဖြင့္အပိတ္ကို ျပန္ၿပီးစမ္းၾကည့္လုိက္ပါ။

ကား၏အင္ဂ်င္ေအးေနသည့္အခါတြင္စက္ႏိႈးရန္ခက္ခဲေနတတ္ပါသ္ည။

စက္ႏိႈးလုိက္တုိင္းတြင္ အင္ဂ်င္မလည္ႏုိင္ပဲလီဗာေတာ္ေတာ္နင္းထားမွသာ စက္လည္ရျခင္းမွာ Spark Plug, Coolent Temperature Sensor, fuel Pump မ်ားကို ျပန္ၿပီးစစ္ၾကည့္ပါ။

ျပန္စစ္ၿပီး မေကာင္းပါက အသစ္လဲလုိက္ပါ။

အင္ဂ်င္အခ်က္ျပမီးလည္းမျပပဲ ကားေမာင္းေနရင္းစက္ေသသြားပါက ကား၏ေသာ့ခလုတ္ႏွင့္ခ်ိတ္ထားသည့္ ignition wire မ်ားလြတ္သြားျခင္း ျဖစ္နုိင္ပါသည္။

Position wire ႏွင့္ ignition switch မ်ားတြင္လည္း ခလုတ္ကို ဟန္းေစသည့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေနႏုိင္ပါသည္။

Source:car lover 

  


 

(Unicode)

Honda Insight တွင်ဖြစ်တတ်သည့်ပြသနာများ(Zawgyi-Unicode)

ပြည်တွင်းတွင် လူကြိုက်များအစီးများပြီး ဆီစားသက်သာသည့် ဟိုက်ဘရစ်ကားတစ်စီးဖြစ်သည့် Honda Insight ကားနှင့် ပတ်သက်ပြီး အဖြစ်များသည့် ပြသနာများကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။

Honda Insight ကားများတွင် အိတ်ဇောမှဆူညံသံများမှာ တခြားဟိုက်ဘရစ်ကားများထက်တော့ အနည်းငယ်ဆူညံမှု ရှိပါသည်။

EPA(Environmental Protection Agency)၏ Rating ကိုပြည့်မီစေရန် Honda မှာ ဟိုက်ဘရစ်ကားလေးကို တတ်နိုင်သမျှ weight များကိုလျှော့ချခဲ့ပါသည်။

ထိုနေရာတွင် ပုံမှန်ပါ၀င်လေ့ရှိသည့် အသံကို ကာကွယ်ပေးမည့် insulation Material များပါ၀င်မှုမှာလည်း လျှော့ချသည့်အထဲ ပါသွားပါသည်။

 

***သင်စိတ်ဝင်စားနိုင်သောတစ်ပတ်အတွင်း ရန်ကုန်ကားစျေးကွက်အခြေအနေသုံးသပ်ချက်နှင့် ကားစျေးနှုန်းများ***

 

ထို့ကြောင့် ယင်းဟိုက်ဘရစ်ကားလေးမှာ အိတ်ဇောသံလေးသည် တခြားကားများထက်စာလျှင် ပိုပြီးဆူညံနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

သို့သော် ဆီစားနှုန်းသက်သာသည်နှင့် တွဲကြည့်လိုက်ပါက ယင်းပြဿနာက မပြောပလောက်တော့ပါဘူး။

Honda Insight ကားတွင် အချိန်ခဏလောက်မောင်းလိုက်သည်နှင့် ဒိုင်ခွက်ပေါ်တွင် IMA မီးလင်းလာပါသည်။

ဆက်မောင်းလိုက်ပါက ဘက်ထရီ charging မီးလင်းလာပြီး ကားဆက်မောင်းလို့မရတော့ခြင်းမှာ ကား၏ အနောက်ဘက် အခန်းတွင်ရှိသည့် ဟိုက်ဘရစ်ဘက်ထရီထိန်းချုပ်စနစ် (Hybrid Battery Computer Module IMA ECU Unit) ချို့ယွင်းနေခြင်းကြောင့် ဖြစ်နို်င်ပါသည်။

ထို Unit ကိုစစ်ဆေးကြည့်ပြီး ၀ါယာကြိုးများ ပြတ်တောက်နေပါက လဲပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။

IMA ဆိုသည်မှာ Integrated Motor Assist system ကိုပြောခြင်း ဖြစ်ပြီး ယင်းစနစ်ပါ၀င်သည့် ကားများတွင် ဘက်ထရီ control module ၏ အပူချိန်များကို ထိန်းချုပ်ရန် ပန်ကာတစ်ခုပါပါသည်။

ယင်းပန်ကာ အလုပ်မလုပ်တော့ဘဲ ဘက်ထရီ control module ၏ အပူချိန်များတက်လာခဲ့မည်ဆိုလျှင် IMA အလုပ်မလုပ်တော့ပါဘူး။

Honda Insight(2009 Model) တွင် speedometer၏ အလယ်တွင် HMFF နှင့် Spanner အချက်ပြသင်္ကေတ မီးလေးလင်းနေပါက ဘက်ထရီကို ၅ မိနစ်လောက် ဖြုတ်ထားပြီး မီးပြန်မှိန်၊ မမှိန်ဆိုသည်ကို စစ်ကြည့်လိုက်ပါ။

Spanner သင်္ကေတများ ပေါ်နေခြင်းမှာ oil များလဲဖို့ သတိပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

Oil များသတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်ကာလအတွင်းတွင် မလဲပေးလိုက်ပါက ပွန်းစားမှုများကို ဖြစ်စေပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ကုန်ကျစရိတ်ကို ပိုကြီးသွားစေနိုင်ပါသည်။

Honda ၏ CVTF(CVT fluid) ကိုသာ အသုံးပြုပါ။

ကား၏ဘက်ထရီမီးလင်းနေသော်လည်း ဒတ်ရှ်ဘုတ်မီးများက မှိတ်တုတ်တုတ် ဖြစ်နေပြီး ကားစက်လည်းမနိုးခြင်း ဖြစ်နေပါက ကား၏ ဘက်ထရီနှင့် Alternator ကိုသေချာပြန်ပြီး စစ်ကြည့်သင့်ပါသည်။

ထိုအခြေအနေမျိုးတွင် ဘက်ထရီအလုပ်လုပ်သည့်အခါ Alternator ဆီကို ပါ၀ါတစ်ကြိမ်သာ ရောက်နေလို့ဖြစ်ပါသည်။

အကယ်၍ alternator သည်လိုအပ်သလောက် လျှပ်စစ်ကားများကို မထုတ်ပေးနိုင်တော့ပါက ဘက်ထရီပါ ကျသွားမည် ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် အားလုံးဝ ကုန်ခမ်းသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

ထို့ကြောင့် Alternator ကောင်း/မကောင်း အရင်ဆုံးအဓိက စစ်ကြည့်ပါ။

Honda Insight 2011 model တွင် အင်ဂျင်သော့ဖွင့်တိုင်းတွင် မနိုးပဲ Brake Check massage လည်းပြနေပါသည်။

သို့သော်ဘရိတ် fluid ကလည်း Maximun အောက်ရောက်နေသော်လည်း အနိမ့်ဆုံးအခြေအနေတော့မဟုတ်ရသေးပါ။

ထို့သို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ Dead Battery ဖြစ်သွားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

နောက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ချေမှာ Starter Motor များကြိုးလျော့နေနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ဘက်ထရီ၏ ငုတ်များကိုလည်း သေချာအောင်ပြန်စစ်ကြည့်ပါ။

Jump Start နှင့်လည်း ကားစက်ကို လှမ်းနို်းကြည့်နိုင်ပါသည်။

Starter relay ၏ ပြသနာတစ်ခုလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ကား၏ ဒတ်ရှ်ဘုတ်တွင် ABS အချက်ပြမီးပေါ်လာပြီး ပြန်ပျောက်သွားရခြင်းမှာ ဘရိတ်စနစ်၏ အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ယင်းပြသနာကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် အရေးတကြီး ပြင်ဆင်သင့်ပါသည်။

ကိုယ်တိုင်မပြင်ကြည့်ဘဲ ကျွမ်းကျင်သည့် service centre တွင် သွားရောက်ပြုပြင်သင့်ပါသည်။

Honda Insight Hybrid ကို ကီလို ၅၀၀၀ ပြည့်တိုင်း တခါလဲပေးသင့်ပါသည်။

ကီလို ၁၀၀၀၀၀ အောက်ဆိုလျှင် 0W-20W အမျိုးအစားအင်ဂျင်ဝိုင် အမျိုးအစားသုံးရပါမည်။

Honda Hybrid အင်ဂျင်ဆီကို သာသုံးသင့်ပါသည်။

ကီလို ၁၀၀၀၀၀ အထက်ဆိုလျှင် 10W-30W အမျိုးအစားများကို သုံးသင့်ပါသည်။

သို့မှသာ ရုန်းအားပိုကောင်းလာမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကား၏ ၀ုိက်ဘာသည်ပုံမှန်သွားရမည့် လမ်းကြောင်းထပ် ပိုပိုပြီး သွားနေပါက အရင်ဆုံး သော့ကိုဖွင့်ပြီး ၀ိုက်ဘာခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။

လမ်းတစ်ဝက်ရောက်သည့်အခါ ၀ုိင်ဘာခလုတ်ကို ပြန်ပိတ်လိုက်ပြီးသည့်အခါ  ၀ုိင်ဘာကိုလက်နှင့်ကိုင်ပြီး ပုံမှန်အနေအထားသို့ပြန်ချိန်ပြီး အဖွင့်အပိတ်ကို ပြန်ပြီးစမ်းကြည့်လိုက်ပါ။

ကား၏အင်ဂျင်အေးနေသည့်အခါတွင်စက်နှိုးရန်ခက်ခဲနေတတ်ပါသ်ည။

စက်နှိုးလိုက်တိုင်းတွင် အင်ဂျင်မလည်နိုင်ပဲလီဗာတော်တော်နင်းထားမှသာ စက်လည်ရခြင်းမှာ Spark Plug, Coolent Temperature Sensor, fuel Pump များကို ပြန်ပြီးစစ်ကြည့်ပါ။

ပြန်စစ်ပြီး မကောင်းပါက အသစ်လဲလိုက်ပါ။

အင်ဂျင်အချက်ပြမီးလည်းမပြပဲ ကားမောင်းနေရင်းစက်သေသွားပါက ကား၏သော့ခလုတ်နှင့်ချိတ်ထားသည့် ignition wire များလွတ်သွားခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

Position wire နှင့် ignition switch များတွင်လည်း ခလုတ်ကို ဟန်းစေသည့် ပြဿနာများ ဖြစ်နေနိုင်ပါသည်။

Source:car lover   

Read times
Rate this item
(0 votes)