What's newကားအင္ဂ်င္ ပ်က္စီးသြားေစႏုိင္သည့္အခ်က္မ်ား

ကားအင္ဂ်င္ ပ်က္စီးသြားေစႏုိင္သည့္အခ်က္မ်ား google

ကားအင္ဂ်င္တစ္လံုး ပံုမွန္လည္ပတ္ေနရန္ စနစ္ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။

 

 

စနစ္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုလည္း ဆက္ႏြယ္ေနေသာေၾကာင့္ စနစ္တစ္ခုခုခၽြတ္ယြင္းသည္ႏွင့္ အင္ဂ်င္လည္ပတ္မႈႏွင့္ အင္ဂ်င္စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ထိခုိက္ေစပါသည္။

 

အင္ဂ်င္တစ္လံုးတြင္ အေရးႀကီးေသာ စနစ္မ်ားမွာ ေခ်ာဆီပို႔စနစ္၊ ေလာင္စာဆီပို႔စနစ္၊ အင္ဂ်င္အေအးခံစနစ္၊ မီးေပးစနစ္၊ စက္ႏိႈးေမာ္တာစနစ္၊ ခ်ာဂ်င္အားသြင္းစနစ္၊ မီးထြန္းစနစ္ စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

 

ေခတ္ေပၚအင္ဂ်င္မ်ားတြင္ အင္ဂ်င္လည္ပတ္မႈအေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ကြန္ပ်ဴတာစနစ္က ထိန္းခ်ဳပ္ပါသည္။

 

အင္ဂ်င္တစ္လံုး သက္တမ္းၾကာရွည္ခံရန္ ကားေမာင္းသူအေပၚမွာ မူတည္ေနပါသည္။

 

ကားအင္ဂ်င္တစ္လံုးကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ အေျခခံအခ်က္မ်ားကို သိရွိထားရန္ လိုပါသည္။

 

ယာဥ္ေမာင္းသူ၏အမွားေၾကာင့္ အင္ဂ်င္တစ္လံုး၏ လည္ပတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား မူမမွန္ေတာ့ဘဲ အခ်ိန္မတုိင္မီ အင္ဂ်င္ပ်က္စီး သြားႏုိင္ပါသည္။

 

ကားအင္ဂ်င္တစ္လံုး၏ သက္တမ္းသည္ ပံုမွန္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေပးျခင္းအျပင္ ေမာင္းႏွင္သူ၏ အျပဳအမႈႏွင့္ အသိတရားမ်ား အေပၚတြင္လည္း မူတည္ေနပါသည္။

 

အင္ဂ်င္တစ္လံုးလည္ပတ္ အလုပ္လုပ္ ေနစဥ္အတြင္း ႀကီးမားစြာ ပ်က္စီးသြား ေစႏုိင္သည့္ အခ်က္မ်ားကို ထဲထဲ၀င္၀င္ နားလည္သေဘာေပါက္ထားရန္ လိုပါသည္။

 

ကားအင္ဂ်င္တစ္လံုး၏ အတြင္းမွာ ေလာင္စာဆီမ်ား ျပင္းထန္စြာ ေပါက္ကြဲၿပီး အပူခ်ိန္မ်ား ျမင့္မားစြာ ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။

 

အတြင္းမီးေလာင္ေပါက္ကြဲမႈ အင္ဂ်င္မ်ားမွာ အင္ဂ်င္အေအးခံစနစ္ႏွင့္ အင္ဂ်င္ေခ်ာဆီပို႔စနစ္မ်ား ပံုမွန္ အေျခအေနမွာ ရွိေနရပါသည္။

 

ထိုစနစ္မ်ား ပံုမွန္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ခၽြတ္ယြင္းအားနည္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္ႏွင့္ အင္ဂ်င္အတြင္းပုိင္းပစၥည္း မ်ားကို ႀကီးမားစြာထိခုိက္ပ်က္စီးသြားေစပါသည္။

 

အင္ဂ်င္တစ္လံုးကို ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈ ႀကီးမားေစသည့္ အဓိကအခ်က္ႀကီး ၃ ခ်က္မွာ-

 

၁။ အေအးခံစနစ္ခၽြတ္ယြင္းၿပီး အင္ဂ်င္အပူ ခ်ိန္အလြန္အမင္း ျမင့္တတ္သြားျခင္း (Over Heating) ။

 

၂။ ေခ်ာဆီပို႔စနစ္အားနည္းၿပီး အင္ဂ်င္၀ုိင္ မေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ ဘယ္ရင္ျခမ္းမ်ား လံုး၀ ပ်က္စီးသြားျခင္း။

 

၃။ အင္ဂ်င္မီးေခါက္သံမ်ား ျပင္းျပင္းထန္ ထန္ ျဖစ္ေပၚျခင္းေၾကာင့္ အင္ဂ်င္ အစိတ္အပုိင္းမ်ား ပ်က္စီးသြားျခင္း။

 

အထက္ပါ အေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္ အင္ဂ်င္တစ္လံုး ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈက အႀကီးစား ျပန္ျပင္ရသည္အထိ ျဖစ္သြားႏုိင္ပါသည္။

 

အင္ဂ်င္ခ်ၿပီး အင္ဂ်င္အစိတ္အပုိင္းမ်ား အသစ္လဲေပးရသည္အထိ ကုန္က်စရိတ္မ်ား မ်ားသြားႏုိင္ပါသည္။

 

အင္ဂ်င္ျပန္ကိုင္ရသည္ဆိုျခင္းမွာ မူလေအာ္ရီဂ်င္နယ္ အင္ဂ်င္ေလာက္ေတာ့ မေကာင္းေတာ့ေပ။

 

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပန္လဲေပးလုိက္သည့္ Engine Parts မ်ားက ေအာ္ရီဂ်င္နယ္ အစိတ္အပုိင္း ေလာက္ မေကာင္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ကားပစၥည္း ေစ်းကြက္တြင္ ျပန္၀ယ္၍ ရသည့္ ပစၥတင္မ်ား၊ ပစၥတင္ ရိန္းကြင္းမ်ား၊ ဘယ္ရင္ျခမ္းမ်ား၏ quality က ေအာ္ရီဂ်င္နယ္ေလာက္ မေကာင္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

 

ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ခ်ိဳ႕ကားပုိင္ရွင္မ်ားက အင္ဂ်င္ပ်က္စီးမႈမ်ားလွ်င္ ျပန္မျပင္ေတာ့ဘဲ အင္ဂ်င္တစ္လံုးသာ ၀ယ္ထည့္လုိက္ပါသည္။

 

အင္ဂ်င္တစ္လံုး ပံုမွန္လည္ပတ္ၿပီး အလုပ္လုပ္ႏုိင္ရန္ ေလႏွင့္ ေလာင္စာဆီေရာစပ္မႈ အခ်ိဳးအစား မွန္ရပါသည္။

 

မီးေပးစနစ္အားေကာင္းၿပီး မီးတုိင္မင္ မွန္ရသည္။ အင္ဂ်င္၀ုိင္လည္ပတ္မႈ ပံုမွန္ျဖစ္ရမယ္။ မွန္ကန္ေသာ အင္ဂ်င္၀ုိင္ကို ေရြးခ်ယ္သံုးထားရမည္။

 

ကားေမာင္းသည့္ အျပဳအမူစတုိင္က ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္မႈမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ပံုမွန္အေနအထား စနစ္တက် ရွိရမယ္။ အင္ဂ်င္မီးေခါက္သံ မျဖစ္ေပၚ ရဘူး။ သံုးတဲ့ဓာတ္ဆီ အရည္အေသြး မွန္ရမယ္။

 

ထိုအခ်က္မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီေအာင္ ကားေမာင္းသူက ဂ႐ုစုိက္ထိန္းသိမ္းရန္ လိုပါသည္။

 

ကားတစ္စီးကို စက္မႏိႈးခင္ စစ္ေဆးသင့္သည့္ အရာမ်ားကို အၿမဲစစ္ေဆးရန္ လိုပါသည္။

 

ပံုမွန္ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားကို သတ္မွတ္ ကာလအတြင္း လုပ္ေပးရန္ လိုပါသည္။

 

ကားေမာင္းေနစဥ္မွာလည္း မိမိကား အေျခအေန ေျပာင္းလဲမႈကို ခ်က္ခ်င္း သိႏုိင္ေအာင္ အာ႐ံုစုိက္ရန္ လိုပါသည္။

 

ကားဒက္ခ်္ဘုတ္ေပၚက ဒုိင္ခြက္မီတာမ်ား သတိေပးမီးမ်ားကို အာ႐ံုစုိက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

 

Read more: ကားအင္ဂ်င္ အပူမလြန္ကဲေစရန္ သိထားသင့္သည့္အခ်က္မ်ား

Source:car lover

Read times
Rate this item
(0 votes)